Основен » бизнес » Защо банките отписват лош дълг?

Защо банките отписват лош дълг?

бизнес : Защо банките отписват лош дълг?

Банките предпочитат никога да не се налага да отписват лош дълг, тъй като техните кредитни портфейли са основните им активи и източник на бъдещи приходи. Въпреки това токсичните заеми - заеми, които не могат да бъдат събрани или са неоснователно трудни за събиране - се отразяват много слабо на финансовите отчети на банката и могат да отклонят ресурсите от по-продуктивна дейност. Банките използват отписвания, които понякога се наричат ​​"отчисления", за да премахнат заемите от балансите си и да намалят общото си данъчно задължение.

Хипотетичен пример за отписване на лош дълг от банка

Банките никога не предполагат, че ще съберат всички заеми, които дават. Ето защо общоприетите счетоводни принципи (GAAP) изискват кредитните институции да държат резерв срещу очаквани бъдещи лоши кредити. Това иначе е известно като надбавка за лоши дългове.

Например, фирма, която отпуска заеми в размер на 100 000 долара, може да има надбавка за 5% или 5000 долара за лоши дългове. След като кредитите са взети, тези 5000 долара веднага се приемат като разход, тъй като банката не чака, докато настъпи действително неизпълнение. Останалите 95 000 долара се записват като нетни активи в баланса.

Ако се окаже, че повече кредитополучатели са неизпълнени от очакваното, банката отписва вземанията и поема допълнителните разходи. Така че, ако нашата примерна банка действително има 8 000 долара кредити по подразбиране, тя отписва цялата сума и взема допълнителни 3000 долара като разход.

Последствия

Когато неизгоден заем бъде отписан, заемодателят получава данъчно приспадане от стойността на заема. Банките не само получават приспадане, но все още им е позволено да преследват дълговете и да генерират приходи от тях. Друг често срещан вариант е банките да разпродават лоши дългове към агенции за събиране на услуги на трети страни.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар