Основен » бизнес » Greensheet

Greensheet

бизнес : Greensheet
ОПРЕДЕЛЕНИЕ на Зеления лист

Зеленият лист е документ, изготвен от андеррайтера, който обобщава основните компоненти на нова емисия или първоначално публично предлагане (IPO). Зеленият лист е вътрешен маркетингов документ, който се съставя от застраховател на нова емисия и е предназначен за разпространение сред брокери и институционални бюра за продажби на подписващата фирма.

Целта на зеления лист е да подготви продавачите за ефективно пускане на пазара на нова публика и да определи кои клиенти могат да бъдат заинтересовани да станат големи купувачи на новата емисия. Зелените листове дават само въведение в нов проблем със сигурността и не са предназначени да имат всеобхватен характер.

НАРУШЕНО ДОЛЕН Зеленият лист

Зеленият лист по закон съдържа само информация, която ще се появи в проспекта на изданието. Зелените листове са предназначени за публично разпространение. Разкриването на зеления лист обяснява целта на документа, ограниченията за неговото разпространение, ограниченията на информацията, която съдържа, и изявление, което уточнява, че информацията не е привличане на ценни книжа.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Предварителен проспект Предварителен проспект е първи проект за декларация за регистрация, който фирма подаде, преди да пристъпи към първоначално публично предлагане (IPO) на своите ценни книжа. повече Научете повече за първоначалните публични предложения (IPO) Първоначалното публично предлагане (IPO) се отнася до процеса на предлагане на акции на частна корпорация на публиката при издаване на нови акции. повече Как работят ръководители на книги Подгласникът на книги е основният застраховател или водещ мениджър при издаването на нови инструменти на собствен капитал, дълг или ценни книжа. повече Кога една компания трябва да направи подаване на червена херинга? Червената херинга е предварителен проспект, подаден от компания при Комисията за ценни книжа и борси (SEC), обикновено във връзка с първоначалното й публично предлагане. още SEC формуляр 424B5 SEC формуляр 424B5 е проспектната форма, която компаниите трябва да подават, за да разкрият информация, посочена във формуляри 424B2 и 424B3. повече Как работи инвестиционна банка (IB) Инвестиционна банка (IB) е финансов посредник, който извършва различни услуги, включително сложни финансови транзакции, като например сливания. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар