Крос Холдинг

алгоритмична търговия : Крос Холдинг
Какво е Крос Холдинг

Крос холдингът е ситуация, при която публично търгувана корпорация притежава акции в друга публично търгувана компания. И така, технически изброените корпорации притежават ценни книжа, емитирани от други регистрирани корпорации. Кръстосаното държане може да доведе до двойно отчитане, при което капиталът на всяка компания се брои два пъти при определяне на стойността. При настъпване на двойно броене стойността на ценната книга се брои два пъти, което може да доведе до оценка на грешната стойност на двете компании.

НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ Кръстосано държане

Компаниите, които имат кръстосани участия, са податливи на объркване и притежание на управление в случаите на сливания и придобивания на дружества, тъй като едната компания може да откаже съгласието си с другата и обратно. Освен това, ако Дружество А държи акции или облигации във Фирма Б, стойността на тази ценна книга може да се брои два пъти по грешка, тъй като тези ценни книжа ще бъдат отчетени при определяне на стойността на дружеството, което издава ценната книга, и отново при преглед на ценните книжа държани от другата компания.

Пазарите във Великобритания и Съединените щати отдавна се радват на капитализъм, белязан от разпръсната база от собственици. За разлика от континентална Европа, собствеността обикновено е съсредоточена сред тесни единици от вътрешни лица. Причините се различават в различните страни. Във Франция това е комбинация от желанието на държавата да види големия бизнес в приятелски ръце и липсата на институционални инвеститори. В други места, умелата работа с династии като шведския Валенберг и италианския Агнелис изигра по-голяма роля. Доскоро беше трудно да се разбере колко точно се държат европейските компании, защото стандартите за оповестяване бяха неясни. Новите и по-строги стандарти правят нещата по-ясни.

В Япония keiretsu е дългогодишна традиция на компании с взаимосвързани бизнес отношения и акции. Като неформална бизнес група, дружествата членове притежават малки части от дяловете на дружествата един на друг. Тази система помага да се изолира всяка компания от колебания на фондовите борси и опити за поглъщане, като по този начин дава възможност за дългосрочно планиране на проекти.

Критиците твърдят, че практиката за изграждане на кръстосани или „стратегически“ акции между изброените корпорации допринася значително за благоприличието на регистрите на акционерите, самодоволството на провалящите мениджърски екипи и трудността да се изгради реален тласък зад тласъка за по-добро управление и корпоративно управление.

Акционерите, които настояват за подобряване на стандартите за корпоративно управление, все по-често искат по-подробни очертания на икономическата обосновка на кръстосаните участия.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение на Brexit Brexit се отнася до излизането на Великобритания от Европейския съюз, което ще се случи през октомври тази година. повече Научете повече за първоначалните публични предложения (IPO) Първоначалното публично предлагане (IPO) се отнася до процеса на предлагане на акции на частна корпорация на публиката при издаване на нови акции. повече Определение на хедж фонда Хедж фондът е агресивно управляван портфейл от инвестиции, който използва позиции с дълги, къси и деривативни активи. още Fiduciary Fiduciary е лице, което действа от името на друго лице или лица за управление на активи. повече Разбиране на облигации Облигацията е инвестиция с фиксиран доход, при която инвеститор заема пари на предприятие (корпоративно или правителствено), което заема средствата за определен период от време с фиксиран лихвен процент. повече фондов пазар | Инвестопедия Фондовият пазар се състои от борси или извънборсови пазари, на които се емитират и търгуват акции и други финансови ценни книжа на публично държани компании. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар