Основен » алгоритмична търговия » Андеррайтинг група

Андеррайтинг група

алгоритмична търговия : Андеррайтинг група
КАКВО Е групата на андеррайтинг

Андеррайтинг група е временна асоциация на инвестиционни банкери, които желаят да закупят нова емисия ценни книжа от емитент, за да разпределят емисията на инвеститорите с печалба. Андеррайтинг групата споделя риска и подпомага успешното разпределение на новата емисия ценни книжа.

Подписваща група се нарича също група за покупки, разпространяваща синдикат или синдикат.

BREAKING DOWN Underwriting Group

Андеррайтинг група управлява разпределението на нова емисия ценни книжа, като например акции на една компания или облигация. Групата закупува емисията от издаващата корпорация на определена цена и след това препродава емисията на инвеститорите, за да реализира печалба. Печалбата е разликата между покупната цена и цената на препродажба. Тази разлика е известна и като разпространение на подписване.

Временно да се съберем като групи за подписване, позволява на инвестиционните банкери и институции да финансират покупка в голям обем, която би била извън обсега на всеки един банкер. След като всички ценни книжа се продадат на инвеститорите обаче, няма причина групата да съществува вече, затова тя се разпуска, а отделните банкери и финансови субекти са свободни да се обединят в групи за подписване на други ценни книжа.

Андеррайтинг Груп за инвестиционно банкиране срещу застраховане

Андеррайтингът е често срещан както в инвестиционното банкиране, така и в застраховането, но означава различни неща в тези различни отрасли, така че групата за подписване е различно образувание в инвестиционното банкиране, отколкото в застраховането. В инвестиционното банкиране подписването е процесът на обединяване заедно с други финансови предприятия за закупуване на големи обеми от нова ценна книга и след това препродажба или дистрибуция на инвеститорите. Този процес е транзакционен и групите за подписване се събират за временно време, за да купят и след това да продадат определена ценна книга.

В застрахователния бранш подписването е процесът на изчисляване на риска и изплащанията и изчисляване на разходите за закупуване на застраховка за различни обекти, ситуации и образувания. Застрахователното застраховане може да бъде извършено от група или физическо лице, а андеррайтеринг група може да съществува за дълги периоди от време и множество договори и полици с различни застраховани лица. Основната функция на групата за застрахователно застраховане не е да обединява средства за закупуване на ценни книжа, а да прави изчисления на риска и да определя правилния курс за застрахователна полица. Ипотечното застраховане изпълнява същата функция, както и застрахователното застраховане.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Как имат значение договорите за сключване на анкетиране Договорът за застраховане е договор между група инвестиционни банкери в анкетиращ синдикат и емитента на ново предлагане на ценни книжа. повече Защо Андеррайтерите са експертите по риска на финансовия свят Андеррайтерът е всяка страна, която оценява и поема риска от друга страна срещу такса под формата на комисионна, премия, спред или лихва. още Прекъсване на синдиката Прекъсването на синдиката се отнася до разпускането на група инвестиционни банкери, които създадоха синдикация, за да подпишат въпроса за ценната книга. повече Цена на повторна оферта Цената за повторна оферта е цената, на която андеррайтинговият синдикат на дългова емисия препродава облигации на публичните инвеститори. повече Тарифи за андеррайтинг Таксите за застраховане са парични средства, събирани от андеррайтери за осигуряване на финансови инструменти, като емитиране на акции, ипотеки и застрахователни полици. повече Как работят синдикатите Синдикатът е временен съюз на субектите за финансови услуги, създадени да се справят с голяма транзакция, която би била трудна за обработка поотделно. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар