Основен » брокери » Без кавичка

Без кавичка

брокери : Без кавичка
ОПРЕДЕЛЕНИЕ на Без кавичка

Никаква котировка не се отнася до акции или друга ценна книга, която е неактивна или в момента не се търгува и затова не съществува настоящ двустранен пазар. Следователно акциите без котировки нямат оферта или цена на заявка. Никакви акции не могат да бъдат търгувани рядко и по този начин трудно да се купуват или продават, което ги прави изключително неликвидни. Когато в крайна сметка акцията се търгува, тя може да има много широко разпространение между офертата и цената на предлагане спрямо тази на активен акция.

Необходимо е в списъка на акциите да има на разположение определени специалисти или производители на пазара, които да предоставят двустранен пазар (т.е. оферта и заявка, заедно с размера от всяка страна на пазара, който е наличен за покупка или продажба), или на текуща основа или друго, когато има изрично искане за оферта (RFQ). Някои ценни книжа обаче нямат пазарни производители - например, те могат да търгуват извън борсата (OTC) или да бъдат извадени от борса. Те няма да имат цитат.

НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ Няма котировка

Когато ценната книга няма активни производители на пазара или пък липсва налични купувачи и продавачи, няма кой да котира пазара и така въпросът се счита за без котировка. По този начин акциите без котировки биха се считали за неликвидни; където неликвидността идва с по-висок риск, тъй като с малко купувачи може да е трудно за продавача да получи желана цена. Повечето ценни книжа, търгувани на борси, са силно ликвидни и могат да се купуват и продават по всяко време в часовете за търговия. Много малка компания ще е по-вероятно да няма котировки на своите акции от национално призната и утвърдена компания със син чип.

Ако сте притежател на гаранция без котировки и бихте искали да я изхвърлите, може да се наложи да се включите в помощта на брокер, който може да набира оферти от потенциални участници на пазара. Тези страни могат да бъдат хедж фондове, инвестиционни банки или други институционални клиенти, които нямат нищо против липсата на ликвидност и са готови да закупят ценната книга с достатъчно дълбока отстъпка, за да я направят полезна. Това може да е единственият вариант за притежателя на ценната книга, който е бил брадва да продаде.

В някои случаи изобщо не може да се намери купувач, в този случай собственикът на ценната книга без котировки няма друг избор, освен да продължи да държи на ценната книга или иначе да я отписва като пълна загуба с пазарна стойност мълчаливо от нула.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение за оферта и запитване Терминът „оферта и питай“ се отнася до двупосочна ценова оферта, която показва най-добрата цена, на която дадена ценна книга може да бъде продадена и закупена в даден момент от време. повече Как се търгуват акции на Penny и как инвеститорите могат да ги купят Акциите на стотинки обикновено се отнасят до акции на малка компания, които търгуват за по-малко от $ 5 на акция и търгуват чрез извънборсови (OTC) сделки. още Неликвидна дефиниция, рискове и примери Неликвидността е състояние на ценна книга или друг актив, който не може бързо и лесно да бъде продаден или обменен за пари без значителна загуба на стойност. повече Неликвидна опция Неликвидният вариант е договор, който не може да бъде продаден бързо за пари на преобладаващата пазарна цена. Неликвидните опции имат много нисък или никакъв открит интерес. още Преглед на розовите листове и как инвеститорите могат да търгуват с тях Розовите листове се отнасят до услуга за регистрация на акции, които търгуват без рецепта (OTC). Компаниите с розов лист обикновено не се търгуват на основна борса. Комисията за ценни книжа и борси (SEC) не регулира изискванията за подаване на розов лист. повече Market Versus Quote (MVQ) Пазарът срещу котировката представлява разликата между последната пазарна цена, на която е закупена или продадена ценна книга, и най-новите цени. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар