Основен » алгоритмична търговия » сервитутно право

сервитутно право

алгоритмична търговия : сервитутно право
Какво е улеснение?

Сервитутът или споразумението за сервитут е концепция за недвижими имоти, която определя сценарий, при който една страна използва собствеността на друга страна, при която се плаща такса на собственика на имота в замяна на правото на сервитут. Сервитите често се купуват от обществени комунални компании за правото да издигат телефонни стълбове или да пускат тръби над или под частна собственост. Въпреки това, докато се плащат такси на собственика на имота, сервитутите могат да повлияят отрицателно върху стойностите на имотите в тези, които грозните електропроводи, например, могат да намалят визуалната привлекателност на парче земя.

Ключови заведения

  • Сервитутът е споразумение между две страни, при което на един се предоставя достъп до земя в замяна срещу заплащане.
  • Най-често срещаните типове сервитути са сервитивните сервитути. Пример за това може да бъде телефонна или енергийна компания, която прокарва линии през имот, за който им е предоставен сервитут.
  • Друг сервитут, наблюдаван често, е сервитут за необходимост. Това обикновено се случва, когато човек трябва да използва собствеността на друго лице, за да получи достъп до собствените си.

Как работи улеснението

Използва се за описание на споразумение на високо ниво между собственика на имот и друга страна - или лице, или организация - типичното споразумение за сервитут очертава начин на плащане от вносителя на петицията към собственика за правото да използва предмета на сервитут за конкретна цел.

Тъй като сервитутът е уникален за споразумението между двете участващи страни, споразуменията за сервитут са структурирани по такъв начин, че конкретното използване на имота е изрично очертано и че има прекратяване на сервитута, предоставен на собственика на имота. Подобни споразумения понякога се прехвърлят при продажба на имот, така че е важно потенциалните купувачи да знаят дали има какви сервитути на имота, който се оценява.

Примери от реалния свят за улеснение

Има три често срещани типа сервитутни споразумения. Кой тип сервитут се предоставя зависи от целите на отделните страни.

Първият е сервитутен сервитут. Този тип сервитут е споразумение между собственик на имот и комунална компания, което позволява на комуналната компания да пуска електропроводи, водопроводи или други видове комунални услуги през имот. Споразуменията за обслужване на комунални услуги често се включват в акта на имот или се държат от град или община.

Вторият вид общ сервитут е споразумение за частен сервитут между две частни страни. Този сервитут е доста стандартен, тъй като дава право на едната страна да използва имот за лични нужди. Един земеделски стопанин може да се нуждае от достъп например до езерце или допълнителна земеделска земя и частно споразумение за сервитут между неговия съсед и самия той му дава достъп до тези нужди. Освен това, ако се изисква тръбопровод или подобна помощна програма, за да се извърши през съседен имот за система от кладенец на човек, споразумението се обработва чрез частен сервитут.

И накрая, съществува трето общо споразумение за сервитут, посочено като сервитут по необходимост. Този вид сервитут е по-либерален, тъй като не изисква писмено споразумение и е изпълним от местните закони. Сервитут по необходимост възниква, когато една страна е длъжна да използва имуществото на друго лице. Например, когато човек е длъжен да използва алеята на съседа за достъп до дома си, това се смята за сервитут по необходимост.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Обременяване Тежестта е иск срещу имот, често засягащ неговата прехвърляемост или ограничаване на използването му от страна, която не е собственик. повече Работещ със земята Изразът "тичане със земята" се отнася до права, които остават с парче недвижимо имущество, независимо от настоящата или бъдеща собственост. повече Определение за изоставяне Напускането е актът за предаване на искане или интерес към определен актив или разрешаване на договор за опции да изтече без упражнения. още Формуляр 8283-V Определение Формуляр 8283-V: Ваучер за плащане за такса за подаване на данни съгласно раздел 170 (е) (13) е данъчна форма, попълнена от данъкоплатци, претендиращи за благотворителна вноска, надвишаваща 10 000 долара от сервитут от външната страна на сградата. повече Улеснение в бруто Сервитутът в бруто е сервитут, който придава определено право на физическо лице, а не на самия имот. още Статут на измамите Статутът на измамите е правно понятие, което предвижда определени видове договори да бъдат изпълнени в писмена форма, за да бъдат валидни. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар