Основен » бизнес » Мардж Крип

Мардж Крип

бизнес : Мардж Крип
ОПРЕДЕЛЕНИЕ на Margin Creep

Маржинът пълзящ има множество значения във финансите. И в двата случая маржът на маржа се отнася до бавно намаляване във времето на общия марж на печалбата на компанията. Маржът на продукта е разликата между цената на стоката или услугата и цената на дребно. Колкото по-голяма е разликата между цената на продадената стока и цената, на която се продава, толкова по-голям е маржът.

1) Повлажняване на маржа може да се отнася до постепенно намаляване на маржовете на печалба на компанията във времето. Често това може да се дължи на увеличаващите се разходи, направени от компанията без увеличения на цената, които покриват увеличената цена на продадената стока.

2) Повлияването на маржа се отнася до поведението на компания, която избира да се фокусира само върху продуктите от висок марж от висок клас, дори ако клиентите проявяват склонност към по-ориентирани към стойността продукти и / или услуги. Като съсредоточи всички или по-голямата част от усилията си върху продуктите с висок марж, компанията може да загуби пазарен дял от цената на продуктите с по-нисък марж, като по този начин намалява общите си продажби и потенциално намалява общия марж на печалбата на компанията.

BREAKING DOWN Margin Creep

Маржинът пълзящ се отнася до постепенното намаляване на маржовете на печалба на компанията във времето. Тенденцията за нарастване на маржа в рамките на една компания може да има дългосрочни последици за нейната устойчивост.

1) Компаниите често ядат увеличения на разходите за вложените продукти в своите продукти, за да избегнат повишаване на цената на крайния си продукт. Те са обезпокоени, че ако и други компании не повишат цените си, клиентите ще бъдат насочени към заместващи стоки и компанията ще загуби пазарен дял. Тази тенденция за усвояване на увеличението на цените може да доведе до пълзяне на маржа. Най-често се среща в компании, които произвеждат продукти, за които има еластично потребителско търсене, което означава, че количеството продукт, закупен от потребител, е силно повлияно от промените в цената на продукта.

2) Докато всички продукти или услуги, които успешно се продават и продават, могат да доведат до солиден марж, други потенциални продажби ще бъдат загубени, ако потребителите, ориентирани към стойността, са чувствителни към цената.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Научете повече за еластичност Еластичността е мярка за чувствителността на променлива към промяна в друга променлива. повече Тази компания печели ли пари? Фигуриране на маржа на печалбата Маржът на печалбата измерва степента, в която компания или бизнес дейност прави пари. Изразява се като процент, показва колко цента печалба е генерирал бизнесът за всеки долар от продажба. повече Оразмеряване на ценовата мощност Ценовата мощност се отнася до това доколко промяна в цената на една компания може да повлияе на търсенето на нейния продукт. повече Чувствителност към цената: Какво трябва да знаете Чувствителността на цените е степента, в която цената на продукта влияе върху поведението на потребителите при покупката. повече Допълнително увеличаване на стойността на стоки и услуги Допълнението е стока или услуга, която се използва заедно с друга стока или услуга, обикновено за по-голяма стойност. Например компютърен хардуер и софтуер. по-усвоен Абсорбиран като бизнес термин обикновено се отнася до приемане, придобиване или заемане. Терминът може да се прилага в редица ситуации. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар