Основен » брокери » Ясно заглавие

Ясно заглавие

брокери : Ясно заглавие
Какво е ясно заглавие?

Ясното заглавие е заглавие без какъвто и да е вид задържане или налог от кредитори или други страни и не поставя под въпрос законната собственост. Например, собственик на жилище с ясно заглавие е единственият безспорен собственик и никоя друга страна не може да предявява какъвто и да е правен иск за собствеността му. Ясното заглавие се нарича също чисто заглавие, само заглавие, и свободно и ясно заглавие.

Ясно заглавие е необходимо за всяка сделка с недвижими имоти, за да се установи категорично кой е собственикът на имота. Компаниите, притежаващи право на собственост, трябва да извършат претърсване на всяко заглавие, за да проверят за каквито и да било искания или заложни права, преди да могат да бъдат издадени. Грешни проучвания и нерешени нарушения на строителния код са два примера за недостатъци, които могат да направят заглавие „мръсно“.

Как работи ясното заглавие

Ясното заглавие помага да се покаже дали към имота са свързани неизпълнени финансови задължения. Необходимо е ясно заглавие, за да се докаже, че собственикът има право да продаде имота. В противен случай продажбата на имот може да се оспори, ако законната собственост не е представена чрез ясно заглавие.

Наличието на задържани права може да създаде облак върху заглавието, което е, когато рекламация или неиздадено задържано право обезсилва или нарушава собствеността на собственика върху собствеността. Например, настоящият собственик все още може да дължи плащания по неизплатена ипотека или да дължи на изпълнители за ремонтни дейности, които са извършили върху имота. Заглавието не би било ясно и новият собственик ще бъде отговорен за разрешаването на тези права.

След като заглавието бъде изчистено, актът може да бъде регистриран на името на собствениците на жилища. Актът е правният документ, който показва кой е собственик на имот. Ако някой купува жилище, заглавието трябва да е ясно след търсене на заглавието, преди името на новия собственик да може да бъде поставено на акта. Важно е да се отбележи, че имот потенциално може да бъде продаден, докато залогът е активен. Законът не изисква задържане да бъде премахнато преди продажбата на имот. Купувачът обаче няма да може да получи ипотека или заем от собствен капитал, тъй като банката ще проучи и открие миналите права на залог. В резултат на това залогът ще трябва да бъде изчистен за финансирането, за да премине.

Ключови заведения

  • Ясното заглавие е заглавие без какъвто и да е вид задържане или налог от кредитори или други страни и не поставя под въпрос законната собственост.
  • Наличието на задържани права може да създаде облак върху заглавието, което означава иск или неиздадено залог обезсилва или уврежда собствеността на собственика върху собствеността.
  • Проблеми със собствеността могат да възникнат в ситуации на раздяла, развод и наследниците да не бъдат надлежно документирани.

Други причини за издаване на заглавия

Има много причини, поради които търсенето на заглавие може да се върне, изброявайки заглавието като неясно. Само защото в момента някой живее в дом, не означава, че домът е титулуван или предоставен на този човек. Когато дойде време за продажба на къщата, купувачът може да срещне проблеми със заглавието, което означава, че не е ясно кой е собственик на дома.

наследници

Усложнения могат да възникнат по-специално при по-стари имоти, при които наследниците на предишен собственик все още могат да имат някакви претенции към недвижимите имоти. Например, предишен собственик може да е предоставил част от имот на наследник, който никога не е участвал активно като собственик. Правата им като частични собственици може да са предадени на техните потомци, които може би не са наясно с обстоятелството.

Проблеми със собствеността могат да възникнат и ако наследникът на имота никога не е подал акта в канцеларията на окръжния чиновник за прехвърляне на собствеността. Когато наследникът отиде да продаде имота, ще възникнат проблеми с правото на собственост, тъй като актът все пак ще покаже на семейството член на семейството, който е пожелал имота на наследника.

Измама

Притежаването на ясно заглавие също е важно за предотвратяване на случаи на измама. Възможно е фалшиво дело да е било вписано в публичния регистър. Измамник може да се опита да използва невярно дело, за да участва в незаконната продажба на имот.

Раздяла или развод

Проблеми със собствеността могат да възникнат в ситуации, когато двойката се раздели, но никога не е преминала през развод. Ако двойката беше собственик на дома заедно, а един човек се изсели след раздялата, двамата щяха да притежават къщата без развод. В резултат на това, когато човекът, живеещ в дома, отиде да продаде къщата, ще възникнат проблеми с собствеността, тъй като двама души ще бъдат вписани в акта.

Доверие

Собствеността може да е била прехвърлена на доверие или друг орган, който има някакво правно искане към имота. Ето защо се търсят заглавия за идентифициране на такива проблеми, преди потенциален купувач да е поел средства за придобиване на имот.

Свързани условия

Разбиране на облака върху заглавието Облакът върху заглавието е всеки документ или обремененост, който може да обезсили заглавието на недвижима собственост или да направи заглавието съмнително. още Разбиране Застраховка Застрахователен дял застраховка защитава притежателя от загуба или повреда поради залог, тежести или дефекти в правото на собственост или действителната собственост върху имот. още Проучване на типовете заглавия Заглавието е документ, който показва законна собственост върху имот или актив. Заглавието може да представлява собственост върху недвижим или физически актив или нематериална собственост. още Определение за търсене на заглавия Търсенето на заглавие е изследване на публични записи, за да се определи законната собственост на даден имот и да разберете какви претенции има върху имота. още Дефиниция на нотариален акт Актът е подписан правен документ, който прехвърля заглавието на актив на нов притежател, като им предоставя привилегията за собственост. още Декларация за специална гаранция Специален гаранционен акт е акт, при който продавачът на имот гарантира само проблеми или тежести в правото на собственост, възникнали по време на неговата собственост. Най-често се среща с търговски недвижими имоти. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар