Основен » алгоритмична търговия » Как можете да платите кредитната си карта Walmart?

Как можете да платите кредитната си карта Walmart?

алгоритмична търговия : Как можете да платите кредитната си карта Walmart?

Притежателите на кредитни карти Walmart могат да извършват плащания по дължимите им остатъци по пощата, онлайн или в магазините на Walmart и Sam's Club. Притежателите на карти имат достъп до своите онлайн акаунти чрез уебсайта на Walmart. Освен това Walmart позволява на членовете на своята карта да извършват плащания по телефона. Walmart обаче може да начисли такса за ускорени телефонни плащания.

Walmart Кредитна карта

Кредитната карта Walmart се администрира от Synchrony Bank и е предназначена да възнаграждава своите картодържатели за харченето на парите им в магазините на Walmart. Като награда Walmart предоставя безплатни доклади FICO месечно, 5% на галон спестяване на газ на бензиностанции Walmart и специални предложения за финансиране. Ако човек направи покупка в магазина над определен праг за долар, той има право на промоционално финансиране. За тази оферта за финансиране не се начислява лихва за определен промоционален период, стига картодържателят да извършва месечни плащания с фиксирана сума и да погасява салдото си изцяло.

Плащания с кредитна карта Walmart

Притежателите на кредитни карти Walmart трябва да направят поне общото минимално дължимо плащане по сметките си до 17:00 източно време на датата на падежа. За да се избегнат таксите за лихви, картодържателите трябва да изплатят общите си дължими салда от предишните си отчети. Ако притежателят на кредитна карта Walmart направи закъсняло плащане, на него се начислява такса за забава в размер до 35 долара.

Walmart начислява годишна процентна ставка (ГПР) от основната ставка плюс 19, 65% върху неплатени салда от предходни периоди. Картодържателите трябва да извършат всички плащания в щатски долари чрез физически или електронен чек, паричен превод или подобен инструмент, издаден от американска банка.

Препоръчано
Оставете Коментар