Основен » банково дело » По какво се различават притежателните и неимуществените права на собственост?

По какво се различават притежателните и неимуществените права на собственост?

банково дело : По какво се различават притежателните и неимуществените права на собственост?

Залогът е правен иск за базисен актив, който е посочен като обезпечение за обезпечаване на дълг или някакво друго финансово задължение, като неизплатено данъчно плащане. Основната разлика между притежател и неимуществено залог се основава на предприятието, което запазва притежанието на базовото обезпечение, обезпечаващо заем през периода на погасяване.

Какво е вещно задържане?

Задължително право на собственост възниква, когато заемодателят (или получателят на дължимите плащания от задължение) запази физическото притежание на базовото обезпечение. Кредиторът има законното право да запази обезпечението, докато задължението бъде оттеглено или други условия са изпълнени.

Залогът за заложни залози е често срещан пример за случай, когато притежателното задържане е част от транзакцията. Физическо лице може да даде лични бижута на заложна къща в замяна на заем. Бижутата, въпреки че все още са собственост на кредитополучателя, действат като обезпечение и остават във владение на заложната къща, докато кредитът не бъде погасен успешно.

Докато вещното право на залог може в крайна сметка да бъде използвано за предявяване на законно право на собственост върху обезпечението - в случай на неизпълнение - залог върху актив или част от собственост, сам по себе си не дава право на собственост, въпреки че заемодателят запазва притежанието на обезпечението. Залогът на собственост все още е условен иск за собственост, обременяващ актива. Кредитополучателят законно притежава обезпечението, освен ако няма правна причина за заемодателя да поиска собственост върху залога.

Какво е залог без притежание?

За разлика от него, неимущественото задържане е структура, в която кредитополучателят или длъжникът има право да запази притежанието на обезпечението, обезпечаващо заем. Тази структура е значително по-често срещана за потребителите в Съединените щати.

Примерите, при които се използват неимуществени права на залог, включват ипотеки за жилищни недвижими имоти, автокредити и дългове на потребителски кредит. Във всички случаи кредитополучателят / купувачът на имота запазва собствеността и владението през периода на погасяване.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар