Основен » бизнес лидери » Крива на растеж

Крива на растеж

бизнес лидери : Крива на растеж

Кривата на растеж е графично представяне на това как определено количество се увеличава във времето. Кривите на растеж се използват в статистиката за определяне на типа на растежния модел на количеството - било то линейно, експоненциално или кубично. След като се определи вида на растежа, бизнесът може да създаде математически модел, който да прогнозира бъдещите продажби. Пример за крива на растеж е населението на страната във времето.

Разбиване на кривата на растеж надолу

Формата на кривата на растеж може да доведе до голяма промяна, когато предприятията решат дали да пуснат нов продукт или да влязат на нов пазар. Пазарите с бавен растеж са по-малко вероятно да бъдат привлекателни, тъй като има по-малко място за печалба, докато експоненциалният растеж може да означава, че на пазара могат да се видят много конкуренти да влязат на пазара.

Кривите на растеж започнаха във физическите науки като биологията; днес те са общ компонент и на социалните науки. Напредъкът в дигиталните технологии и бизнес моделите сега изисква анализаторите да отчитат моделите на растеж, уникални за съвременната икономика. Например феноменът победител-победител е доста скорошно развитие, породено от харесванията на Amazon, Google и Apple. Изследователите правят размирици, за да осмислят кривите на растеж, уникални за техните бизнес модели и платформи.

Бъдещите промени в демографията (застаряването), естеството на работа и изкуствения интелект допълнително ще напрягат конвенционалните начини за анализ на кривите на растеж или тенденциите.

Кривата на растеж на израза може да се счита за по-запазена за научните подходи към това, което мирянинът може да опише като тенденции към растеж. Като определение настрана, кривите на растеж играят съществена роля за определяне на бъдещия успех на продуктите, пазарите и обществата, както на микро и макро ниво.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение на демографията Демографията е изследване на население въз основа на фактори като възраст, раса, пол, образование, доходи и заетост. повече Всичко, което трябва да знаете за финансите Финанси е термин за въпроси, свързани с управлението, създаването и изучаването на пари, инвестиции и други финансови инструменти. повече Определение на Ceteris Paribus Ceteris paribus, латинска фраза, означаваща „всички останали равни“, помага да се изолират множество независими променливи, засягащи зависима променлива. повече Всичко, което трябва да знаете за макроикономиката Макроикономиката изучава цялостната икономика или пазарна система: нейното поведение, факторите, които я движат и как да подобрите нейните резултати. повече Дали икономиката наистина е дисмална наука? Икономиката е отрасъл на социалната наука, фокусиран върху производството, дистрибуцията и потреблението на стоки и услуги. още Фундаментален анализ Фундаменталният анализ е метод за измерване на вътрешната стойност на запасите. Анализаторите, които следват този метод, търсят компании с цена под реалната им стойност. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар