Основен » алгоритмична търговия » Купувачи / Продавачи на баланс

Купувачи / Продавачи на баланс

алгоритмична търговия : Купувачи / Продавачи на баланс
Какви са купувачи / продавачи на баланс

Купувачите / продавачите на баланс описват дисбаланс на поръчките на пазара в определен момент. Изразът също така описва търговци, чиято активност за определен период от време се движи предимно към покупка или продажба, а не баланс между двамата.

НАРУШЕНИЕ НАДЪЛЖИТЕЛИ Купувачи / Продавачи на баланс

Купувачите / продавачите в баланс винаги предлагат ситуация, при която повече поръчки от един тип надминават поръчки от противоположния тип. Ако текущият пазар или емисия има продавачи на баланс, повече търговци са въвели поръчки за продажба, отколкото поръчки за покупка, което води до дисбаланс на поръчките. И обратно, ако пазар или емисия има купувачи на баланс, повече търговци са въвели поръчки за покупка, отколкото поръчки за продажба. При нормални условия тези дисбаланси се развиват бързо. В някои ситуации обаче, когато търговията не може да се осъществи, обаче купувачите на баланс или продавачите при условия на баланс могат да продължат, докато възобновяването на търговията не осигури достатъчно пазарна ликвидност, за да върне сделките в баланс.

Инвеститорите могат да се считат за купувачи или продавачи на баланс за определен период от време, ако купуват повече акции, отколкото продават или обратно. Купувачът на баланс може да види редица потенциално изгодни възможности на пазара или може просто да спестява усърдно за пенсиониране. Продавачът на баланс може да се страхува от спад на пазара или може да е достигнал логична точка, в която да извлече печалби от съществуващите инвестиционни позиции.

Дисбаланси в търговските поръчки

Пазарните поръчки изискват само брокер да ги изпълни на най-добрата налична текуща цена. Тези поръчки съставляват по-голямата част от поръчките, попълнени на пазара и те се извършват при текущата цена на ценната книга за поръчки за продажба и по текущата цена за поръчки за покупка. Търговските дисбаланси обикновено са преходни ситуации, тъй като пазарите обикновено могат да се адаптират към променящата се среда на търсене. На борса производителите на пазара или специалистите могат да използват резервни акции, за да изравнят дисбалансите по време на деня за търговия. Освен ако дисбалансите не станат толкова тежки, че борсата спира търговията, типичната ситуация, отговаряща на описанието на купувачите или продавачите на баланс, най-вероятно би възникнала преди отварянето на пазара или при изтичането на договор за опции, когато обстоятелствата пречат на ликвидността.

Скоростта и обемът на пазарните поръчки при сравнително ликвидна борса прави големи дисбаланси малко вероятно да останат в сила за значителна продължителност. Например, тъй като новините за предстоящи купувачи в ситуация на баланс се разпространяват, някои акционери могат да използват нарастващите цени, предизвикани от нарастващото търсене, като възможност да продадат акции, които иначе биха държали, добавяйки ликвидност на пазара.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Какво е двупосочна оферта? Двупосочна оферта показва както текущата офертна цена, така и текущата цена на заявка на ценна книга. За търговец той е по-информативен от обичайната оферта за последна търговия. повече Определение на низходящия тренд Нисходящият тренд възниква, когато цената на актив се движи по-ниска за определен период от време. Открийте повече за това, което се случва по време на низходящ тренд тук. повече Контрагент Контрагентът е страната от другата страна на транзакцията, тъй като финансовата транзакция изисква най-малко две страни. повече Търговия с директен достъп (DAT) Търговията с директен достъп е система, която позволява на клиента да търгува директно с друг клиент, пазарен производител или специалист, без да използва посредник. повече Дисбаланс на поръчките Дисбалансът на поръчките е временно обстоятелство, при което поръчките „купувайте“ или „продавайте“ за публично търгувана ценна книга надвишават търсенето или наличността. повече Дисбаланс на поръчките Дисбаланс на поръчките е, когато се получават твърде много поръчки от определен тип - или купуват, продават или ограничават - и не се получават достатъчно други съответстващи поръчки. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар