Основен » брокери » Какво представлява секюритизацията?

Какво представлява секюритизацията?

брокери : Какво представлява секюритизацията?

Секюритизацията е процесът на вземане на неликвидни активи или група активи и чрез финансов инженеринг, превръщайки го (или тях) в ценна книга. Насърчителната фраза "секюритизационна хранителна верига", популяризирана от филма "Вътрешна работа" за финансовата криза през 2007-2008 г., описва процеса, чрез който групи от такива неликвидни активи (обикновено дългове) се пакетират, купуват, секюритизират и продават на инвеститори.

Типичен пример за секюритизация е обезпечена с ипотека ценна книга (MBS), вид обезпечена с активи ценна книга, обезпечена от колекция от ипотеки. За първи път издадена през 1968 г., тази тактика доведе до иновации като обезпечени ипотечни задължения (ООП), които за пръв път се появяват през 1983 г. MBS стана изключително често срещан към средата на 90-те години. Процесът работи по следния начин.

Коване на хранителна верига за секюритизация

Първата стъпка във веригата започва с простия процес на потенциални собственици на жилища или имоти, кандидатстващи за ипотеки в търговски банки. Регулираната и упълномощена финансова институция е с произход на заемите, които са обезпечени с вземания срещу различните имоти, които ипотекарите купуват. Ипотечните банкноти (вземания от бъдещи долари) са активи за кредиторите, но тези активи идват с ясен риск от контрагента. Кредитополучателят може да не успее да изплати заема и затова банките често продават бележки за пари в брой.

Това води до второто голямо звено във веригата: Отделните ипотеки се обединяват в ипотечен пул, който се държи в доверие като обезпечение за MBS. MBS може да бъде издаден от финансова компания на трета страна, като например голяма инвестиционна банкова фирма, или от същата банка, която първоначално е създала ипотеките. Ипотечните ценни книжа се издават и от агрегатори като Fannie Mae или Freddie Mac.

01:46

Секюритизация

Независимо от това, резултатът е един и същ: Създава се нова ценна книга, подкрепена от исковете срещу активите на ипотекарите. Акции от тази ценна книга могат да бъдат продадени на участници във вторичния ипотечен пазар. Този пазар е изключително голям, осигурява значително количество ликвидност на групата на ипотечните кредити, които в противен случай биха били доста неликвидни сами по себе си. (За еднократна покупка на ипотеки на първостепенно ниво, на вторичния пазар и на имуществения срив, вижте функцията за ипотечни кредити за субпример .)

Съществуват множество видове MBS: пропуск, просто разнообразие, при което ипотечните плащания се събират и предават на инвеститорите и ООП. CMO разбиват ипотечния пул на няколко различни части, наричани траншове. Това разпространява риска от неизпълнение около, подобно на това как работи стандартната диверсификация на портфейла. Траншовете могат да бъдат структурирани практически по всякакъв начин, който емитентът смята за подходящ, което позволява да се адаптира един MBS за различни профили на толерантност към риск.

Обикновено пенсионните фондове инвестират в ипотечни ценни книжа с висока кредитна оценка, докато хедж фондовете ще търсят по-висока доходност, като инвестират в тези с ниски кредитни рейтинги. Във всеки случай инвеститорите биха получили пропорционален размер на ипотечните плащания като възвръщаемост на инвестицията - крайната връзка във веригата.

За повече информация за структурираните финанси, разгледайте печалбата от ипотечния дълг с MBS .

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар