Основен » бизнес » Мичигански лидерски изследвания

Мичигански лидерски изследвания

бизнес : Мичигански лидерски изследвания
Какви са проучванията за лидерство в Мичиган?

Michigan Leadership Studies е добре позната поредица от лидерски проучвания, започнали в Мичиганския университет през 50-те години на миналия век, с намерение да се идентифицират принципите и типовете стилове на лидерство, което доведе до по-голяма производителност и повишена удовлетвореност от работата сред работниците. Проучванията идентифицират два широки стила на лидерство: ориентация към служителя и производствена ориентация. Те също така идентифицират три критични характеристики на ефективните лидери: ориентирано към задачи поведение, поведение, ориентирано към взаимоотношения и лидерство в участието.

Ключови заведения

  • Проучванията за лидерство в Мичиган идентифицират лидерските стилове, които произвеждат най-висока удовлетвореност и производителност на служителите.
  • Проучванията категоризират стилове на лидерство като ориентация към служителите, която набляга на човешките отношения, или на производствена ориентация, която се фокусира върху дейности, ориентирани към задачи.
  • Изследването установи, че ориентацията на служителите с общ надзор дава по-благоприятни резултати в сравнение с ориентацията към производството и директния надзор.
  • Критиците твърдят, че изследването е ограничаващо, тъй като не отчита всички обстоятелства и видове организации, ръководители и служители.

Разбиране на лидерските изследвания в Мичиган

Проучванията стигат до заключението, че ориентацията на служителите в съчетание с общия, а не отблизо или пряк надзор води до по-добри резултати. Ориентацията на служителите се фокусира върху човешкия елемент на заетостта, като подчертава, че служителите имат нужди, към които работодателите трябва да се справят и да се грижат.

За разлика от тях производствената ориентация се фокусира върху техническите елементи на заетостта, а служителите са средство за завършване на производството. Изследванията за лидерство в Мичиган, заедно с проучванията на държавния университет в Охайо, проведени през 40-те години на миналия век, са две от най-известните изследвания на поведенческото лидерство и продължават да се цитират и до днес.

Критиките на Мичиганските лидерски проучвания

Общото твърдение на проучванията беше, че по-малкото директно налягане и контрол позволяват на служителите да бъдат по-продуктивни и ангажирани със своите задачи. Има обаче критики и въпроси относно методологията и резултатите от проучванията. Една такава критика е, че контекстът на служителите, ръководството и задачата не са взети под внимание, което повдига възможността ситуацията в организацията да е основание за един стил на ръководство спрямо друг.

Освен това разположението на работниците може да бъде фактор в подхода на лидерството. Начинът на изпълнение на служителите може да повлияе на ръководителя да бъде по-удобен, ако е необходимо повече направление поради сложността на задачата. По същия начин, ако служителите се окажат способни и се справят безпроблемно със задачите си, няма нужда от повече явен контрол. Екип от ветерани, които са учили и работили по дадена задача в продължение на много години, може да не изисква директен ръководител за издаване на директиви; в този контекст е по-вероятно лидерът да им предостави повече автономия.

Тесните варианти на проучванията също не смятат, че един размер не отговаря на всички организации или обстоятелства. Използването на едно и също ръководство в две различни компании все още може да доведе до провал или успех поради други елементи в играта. Обичайно е лидерите да адаптират стиловете си във времето и при необходимост, вместо да останат ангажирани с фиксиран модел.

Въпреки че проучванията за лидерство в Мичиган остават забележителни, през последните години се развиват други теории и проучвания на подходите за лидерство, които отчитат различна динамика, като например философията на лидерското ръководство.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение на скалата на най-малко предпочитания колега Най-малко предпочитаната скала на колегите, разработена от Фред Фидлер, идентифицира дали лидерският стил е ориентиран към взаимоотношения или ориентиран към задачите. повече Лидерство на слугата Лидерството на слугата е философия за лидерство, в която индивидът взаимодейства с другите с цел постигане на авторитет, а не на власт. повече Определение на Micromanager Микроуправителят е шеф или мениджър, който предоставя прекомерен надзор на служителите. още Определение на Macro Manager Макро мениджърът е шеф или надзорен орган, който позволява на служителите да вършат работата си с минимален надзор. повече Лидерство: Постигане на целите, справяне с конкуренцията, Вдъхновяващо лидерство на служителите в бизнеса намеква за способността на ръководството на компанията да взема стабилни решения и вдъхновява другите да се представят добре. още Intrapreneurship Intrapreneurship е система, която позволява на служителя да действа като предприемач в рамките на фирма или друга организация. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар