Основен » банково дело » Как се определя пазарната стойност на пазара на недвижими имоти?

Как се определя пазарната стойност на пазара на недвижими имоти?

банково дело : Как се определя пазарната стойност на пазара на недвижими имоти?

Всеки, който някога се е опитал да купи или продаде жилище, вероятно е чувал много за справедливата пазарна стойност на имота или FMV. По същия начин, всеки, който трябва да плати данъци върху имот или да вземе приспадане на имот, трябва да намери FMV. Между другото, това също е често срещана терминология на пазара на инвестиционни имоти. За съжаление няма лесен или универсален начин за определяне на пазарната стойност на недвижимите имоти. Въпреки това, почти всяка пазарна оценка се свежда до два фактора: оценки на недвижими имоти и скорошни съпоставими продажби.

Икономика на пазарната стойност

Стойността на всяка стока в пазарна икономика произтича от процес на откриване. Производителите и дистрибуторите предлагат хипотетични стойности и се надяват да намерят купувачи с подобни оценки. От друга страна, потребителите наддават или намаляват цените въз основа на променящите се им тълкувания на стойността на стоките. Този процес е несъвършен и постоянно променящ се.

За недвижими имоти това означава, че купувачът трябва да цени имота повече от парите, с които търгува за него. В същото време продавачът трябва да оцени имота по-малко от предлаганите пари.

Оценки и съпоставими продажби

Оценките са просто стойностни професионални мнения. По време на продажба на жилище банката, която отпуска заема за жилище, обикновено избира оценител, който да даде мнение за стойността на недвижимите имоти към конкретна дата. Сравнителните продажби, известни още като подход "пазарни данни", са най-често срещаният начин за постигане на пазарна стойност. Тук се преразглеждат скорошните продажби на имоти с подобен ръст, за да се информира преценката.

Публикация на IRS 561

Публикуването на данъчния код за справедлива пазарна стойност на недвижими имоти е публикация на IRS 561. Тази публикация се занимава с всички видове оценки на имоти, като коли, лодки, колекции, употребявани дрехи, ценни книжа, патенти, анюитети и много други, но все пак не заделя раздел за определяне на пазарната стойност на недвижимите имоти.

В публикация 561 изрично се посочва „необходима е подробна оценка от професионален оценител“ за правилното оценяване. Три подхода се считат за приемливи от оценителя: сравнимият подход за продажби, подходът на капитализация на дохода или новият метод на замяна.

Препоръчано
Оставете Коментар