Основен » бизнес » клиент

клиент

бизнес : клиент
Какво е клиент?

Клиент е физическо лице или фирма, която купува стоки или услуги на друга компания. Клиентите са важни, защото водят до приходи; без тях бизнеса няма какво да предложи. Повечето публично ориентирани предприятия се конкурират с други компании за привличане на клиенти, било чрез агресивна реклама на техните продукти, или чрез понижаване на цените за разширяване на техните клиентски бази.

Ключови заведения

  • Клиентите са физическите лица и предприятията, които купуват стоки и услуги от друг бизнес.
  • За да разберат как да посрещнат по-добре нуждите на своите клиенти, някои фирми внимателно следят взаимоотношенията си с клиентите, за да определят начините за подобряване на обслужването и продуктите.
  • Начинът, по който предприятията се отнасят към своите клиенти, може да им даде конкурентно предимство.
  • Въпреки че потребителите могат да бъдат клиенти, потребителите се определят като тези, които консумират или използват пазарни стоки и услуги.

Разбиране на клиентите

Фирмите често почитат поговорката "клиентът винаги е прав", защото щастливите клиенти са по-склонни да възлагат повторен бизнес на компании, които отговарят или надвишават нуждите им. В резултат на това много компании следят отблизо взаимоотношенията си с клиентите, за да търсят обратна връзка относно методите за подобряване на продуктовите линии. Клиентите са категоризирани по много начини. Най-често клиентите се класифицират като външни или вътрешни.

Външните клиенти са отделени от стопанските операции и често са заинтересовани от закупуването на крайни стоки и услуги, произведени от компания. Вътрешните клиенти са физически лица или предприятия, интегрирани в бизнес операции, често съществуващи като служители или други функционални групи в компанията.

Изучаване на клиенти

Фирмите често изучават профилите на своите клиенти, за да прецизират маркетинговите си подходи и да адаптират своя инвентар, за да привлекат най-много клиенти. Клиентите често са групирани според демографските си данни, като възраст, раса, пол, етническа принадлежност, ниво на доходите и географско местоположение, което може да помогне на бизнеса да създаде моментна снимка на „идеалния клиент“ или „персона на клиента“. Тази информация помага на компаниите да задълбочат съществуващите отношения с клиентите и да достигнат до неизползваните потребителски групи, за да увеличат трафика.

Клиентите са толкова важни, че колежите и университетите предлагат курсове за поведение на потребителите, посветени на изучаването на техните поведенчески модели, избори и идиосинкразии. Те се фокусират върху това защо хората купуват и използват стоки и услуги и как това се отразява на компаниите и икономиките. Разбирането на клиентите дава възможност на предприятията да създават ефективни маркетингови и рекламни кампании, да доставят продукти и услуги, които да отговарят на нуждите и желанията, и да запазят клиентите за повторен бизнес.

Обслужване на клиенти

Обслужването на клиенти, което се стреми да осигури положителни изживявания, е от ключово значение за успешната динамика на продавача / клиента. Лоялността под формата на благоприятни онлайн отзиви, реферали и бъдещ бизнес може да бъде загубена или спечелена въз основа на добро или лошо преживяване на обслужването на клиентите. През последните години обслужването на клиентите се развива, за да включва взаимодействие в реално време чрез чатове за незабавни съобщения, текстови съобщения и други средства за комуникация. Пазарът е наситен с предприятия, предлагащи едни и същи или подобни продукти и услуги. Това, което се отличава един от друг, е обслужването на клиенти, което се превърна в основа на конкуренцията за повечето бизнеси. Това е ключов елемент на Sigma Six.

Клиенти срещу потребители

Термините клиент и потребител са почти синоними и често се използват взаимозаменяемо. Съществува обаче малка разлика. Потребителите се определят като физически лица или предприятия, които консумират или използват стоки и услуги. Клиентите са купувачите в икономиката, които купуват стоки и услуги и могат да съществуват като потребители или сами като клиенти.

Клиентите се различават от агентите за закупуване, които използват корпоративния капитал, за да купуват стоки на едро за търговска или промишлена употреба.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Въпросите за добро обслужване на клиентите Обслужването на клиенти е прякото взаимодействие едно на едно между потребител, който прави покупка, и представител на компанията, която го продава. повече Как Повторете въпроса за продажбите Повторните продажби са покупки, които клиентите правят, за да заменят същите артикули или услуги, които са купували и консумирали преди. повече Лоялност към марката: Какво трябва да знаете Лоялността към марката е положителната асоциация, която потребителите привързват към определен продукт, демонстрирана от многократните им покупки от него. повече Как работят клиентските бази Клиентската база е основен източник на бизнес и приходи на компанията, който се състои от текущи клиенти, които плащат за продуктите или услугите. повече Наситеност на пазара: Приемането му до максимално насищане на пазара е ситуация, която възниква, когато обемът на даден продукт или услуга на пазара е максимизиран в сегашното му състояние. повече Микромаркетинг: Реклама, фокусирана върху конкретна група клиенти Микромаркетингът е подход към рекламата, който има тенденция да е насочен към конкретна група от хора на нишовия пазар. С микромаркетинг продуктите или услугите се продават директно на целева група клиенти. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар