Основен » банково дело » Защо лихвите се променят?

Защо лихвите се променят?

банково дело : Защо лихвите се променят?

Лихвата е просто цената на заемането на пари. Както при всяка стока или услуга в свободната пазарна икономика, цената в крайна сметка се свежда до търсене и предлагане. Когато търсенето е слабо, кредиторите таксуват по-малко, за да се разделят с парите си; когато търсенето е силно, те могат да повишат таксата, известна също като лихвения процент. Търсенето на финансиране на ebbs и потоци с бизнес цикъла. По време на рецесия по-малко хора купуват автомобили или къщи (и затова търсят нови ипотеки или автокредити) или търсят финансиране за стартиране или разрастване на бизнес. Горещи за увеличаване на кредитирането, банките пускат парите си „в продажба“, като спадат курса.

Снабдяването също се променя, тъй като икономическите условия се колебаят. В това отношение правителството играе основна роля. Централните банки като Федералния резерв на САЩ са склонни да изкупуват държавен дълг по време на спад, изпомпвайки застоялата икономика с пари, които могат да бъдат използвани за нови заеми. Увеличаването на предлагането, съчетано с намаленото търсене, принуждава темповете да намаляват. Точно обратното се случва по време на икономически бум.

Важно е да се отбележи, че краткосрочните заеми и дългосрочните заеми могат да бъдат повлияни от много различни фактори. Например, купуването и продажбата на ценни книжа от централна банка има много по-голямо влияние върху краткосрочното кредитиране, като например лихвените проценти по кредитни карти и кредити за автомобили. За по-дългите банкноти, като например 30-годишна държавна облигация, перспективите за инфлация могат да бъдат важен фактор. Ако потребителите се опасяват, че стойността на парите им бързо ще намалее, те ще изискват по-висока ставка на своя „заем” на правителството.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар