Основен » алгоритмична търговия » Такси за подписване

Такси за подписване

алгоритмична търговия : Такси за подписване
Какви са таксите за подписване

Таксите за андеррайтинг са парични средства, събирани от андеррайтери за извършване на услуги по подписване. Андеррайтерите работят на различни пазари, включително инвестиции, ипотеки и застраховки. Във всяка ситуация работата на андерайтера се различава леко, но всеки събира такси за подписване в замяна на своите услуги по подписване.

НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ Такси за подписване

На капиталовите пазари таксите за подписване се събират от застрахователи, които администрират издаването и разпространението на определени финансови инструменти. Когато компаниите например издават акции, облигации или други публично търгувани ценни книжа, тя наема подписвач.

Фирмата, която издава, и застрахователят работят в тясно сътрудничество, за да определят цената на офертата. След определяне на структурата на офертите, застрахователите сглобяват група инвестиционни банки и посреднически фирми, които се ангажират да продадат определен процент от предлагането. След сключване на договор за застраховане, застрахователят носи риск да не успее да продаде основните ценни книжа и разходите за държането им в своите книги, докато те не могат да бъдат продадени. След като андеррайтерът знае, че ще продаде всички акции в предлагането, той затваря предлагането, купувайки всички акции от компанията (ако предлагането е гарантирано предлагане) и емитентът получава приходите минус таксите за подписване, обикновено 3 до 7 процента от размера на набрания капитал.

Андеррайтерите или синдикатите на андеррайтерите печелят такси за подписване за извършване на три неща: договаряне и управление на предлагането, поемане на риск от закупуване на ценните книжа (ако никой друг няма) и управление на продажбата на акциите.

Такси за застраховане на ипотечни кредитори

Един ипотечен кредитор печели такси за подписване, като оценява и проверява заявленията за ипотечен кредит и одобрява или отказва заема.

Такса за подписване на услугата за оценка на заявлението за кредит за одобрение е безрезултатна такса, която заемодателят може да наложи вместо такса за създаване или в допълнение към нея. Таксите за ориентиране плащат многобройните разходи, свързани с получаването на заем и биха могли да включват административни услуги, като обработка на заем и такси за ипотечен брокер. Други такси за заем могат да включват оценка, кредитен отчет, сертификат за наводнение и такса за данъчна услуга. Когато се таксува освен за произход, застраховката струва между 400 и 900 долара, в зависимост от кредитора и вида на заема.

Тарифи за застраховане на застрахователи

Застрахователните застрахователи събират такси за застраховане за идентифициране и изчисляване на риска от загуба на застрахователя и чрез писане на полиците за покриване на тези рискове. Задачата на застрахователния застраховател е да защити търговската книга на компанията от рискове, за които смята, че ще нанесат загуба и ще издаде застрахователни полици с премия, подходяща за излагане на риск.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Как Андеррайтерите оценяват риска на застрахователите Андеррайтинг - финансиране или гарантиране - е процесът, чрез който физическо лице или институция поема финансов риск срещу заплащане. повече Заключителни разходи Определение Затварящите разходи са разходите извън разходите за имоти, които купувачите и продавачите правят за финализиране на сделка с недвижими имоти. повече Защо Андеррайтерите са експертите по риска на финансовия свят Андеррайтерът е всяка страна, която оценява и поема риска от друга страна срещу такса под формата на комисионна, премия, спред или лихва. повече Как работят оценките Оценката е оценка на имущество, като недвижими имоти, бизнес, колекционерска или антикварна, по преценка на упълномощено лице. повече Какво трябва да знаете за застрахователните застрахователи Застрахователят е застраховател, който оценява рисковете, свързани с застраховането на хора или активи, и определя ценообразуването. повече Андеррайтеринг риск Андеррайтинг рискът е термин за риск от загуба от застрахователна дейност и значително влияе върху печалбите, които застрахователната компания може да спечели. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар