Основен » бизнес » Целеви пазар

Целеви пазар

бизнес : Целеви пазар
Какво е целеви пазар?

Целевият пазар се отнася до група потенциални клиенти, на които една компания иска да продаде своите продукти и услуги. Тази група включва и конкретни клиенти, към които една компания насочва своите маркетингови усилия. Целевият пазар е част от общия пазар на стока или услуга.

Потребителите, които съставят целеви пазар, споделят подобни характеристики, включително закупуване на география, покупателна сила, демография и доходи.

Определянето на целевия пазар е съществена стъпка за всяка компания при разработването на маркетингов план. Ако не знаете кой е целевият пазар, това може да струва много пари и време за една компания.

Разбиране на целевите пазари

Част от успеха на продажбата на дадена стока или услуга е знанието на кого ще се хареса и кой в ​​крайна сметка ще я купи. Ето защо предприятията отделят много време и пари за определяне и наблюдение на целевия му пазар. Това е така, защото всички продукти и услуги са предназначени за всеки потребител, който по принцип е предпазлив с парите си.

Целевите пазари обикновено се категоризират по възраст, местоположение, доходи и начин на живот. Определянето на конкретен целеви пазар позволява на компанията да се настани на конкретни пазарни фактори, за да достигне и да се свърже с клиентите чрез продажби и маркетингови усилия.

Тестване на целевия пазар често се случва доста преди пускането на продукт. По време на фазата на тестване, компанията може да използва ограничени продукти и фокус групи, което позволява на мениджърите на продукти да усетят кои аспекти на продукта са най-силни. След като продуктът бъде пуснат на пазара, компанията може да продължи да следи демографията на целевия си пазар чрез проследяване на продажбите, проучвания на клиенти и различни други дейности, които позволяват на компанията да разбере какво искат нейните клиенти.

Определянето на целевия пазар е важно за всеки бизнес, защото означава разликата между продажбата на продукт или услуга и седенето в кулоарите, докато конкуренцията увеличава приходите си.

Непознаването на целта му може да бъде голяма грешка за бизнес. Опитът да шумоли нови клиенти или клиенти, без да знае кой ще е насочен, може да струва на бизнеса много време и пари.

Сегментиране на пазара

Разделянето на целевия пазар на различни сегменти е толкова просто, колкото разделянето на населението на групи, което може да бъде измерено по ключови характеристики. Те включват пол, възраст, нива на доходи, раса, образование, религия, семейно положение и географско местоположение.

Потребителите, които попадат в тези групи са склонни да оценяват едни и същи продукти и услуги, поради което стесняването на тези сегменти е един от най-важните фактори за определяне на целевите пазари. Например хората, които попадат в по-висок клас на доходите, е по-вероятно да купят специализирано кафе от Starbucks вместо Dunkin 'Donuts.

[Важно: Бизнесът може да има повече от един целеви пазар - първичен целеви пазар, който е основният фокус, и вторичен целеви пазар, който не е толкова голям, но все пак има потенциал за растеж.]

Ключови заведения

  • Целевият пазар се отнася до група клиенти, към които дадена компания иска да продаде своите продукти и услуги и към които насочва своите маркетингови усилия.
  • Потребителите, които съставят целеви пазар, споделят сходни характеристики, включително география, покупателна способност, демография и доходи.
  • Определянето на целевия пазар е важно за всяка компания при разработването на маркетингов план.
  • Ако не знаете кой е целевият пазар, това може да струва много пари и време за една компания.

Целеви пазар и продажби на продукти

Целевият пазар е централен акцент в маркетинговия план, който определя други съществени фактори за продукта, като например дистрибуция, цена и усилия за промоция. Целевият пазар също определя съществени фактори за самия продукт. В действителност, една компания може да ощипва някои аспекти на даден продукт, като например количеството захар в безалкохолната напитка, така че е по-вероятно да бъде закупена от потребители с различен вкус.

С нарастването на продажбите на продукти на компанията, тя може също така да разшири целевия си пазар в международен план. Международната експанзия позволява на компанията да достигне по-широк подмножество от целевия си пазар в различни региони на света.

В допълнение към международната експанзия, една компания може също да открие, че вътрешният й целеви пазар се разширява, тъй като продуктите й придобиват повече сцепление на пазара. Разширяването и увеличаването на целевите пазари са още по-голяма причина компаниите да следят своите продажби и предпочитания на клиентите за развиващите се възможности за приходи.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Как работят маркетинговите планове Маркетинговият план е оперативен документ, очертаващ информационната и рекламна стратегия на организацията за целевия пазар. още Дефиниция на демографията Демографията е изследване на население въз основа на фактори като възраст, раса, пол, образование, доходи и заетост. повече Микромаркетинг: Реклама, фокусирана върху конкретна група клиенти Микромаркетингът е подход към рекламата, който има тенденция да е насочен към конкретна група от хора на нишовия пазар. С микромаркетинг продуктите или услугите се продават директно на целева група клиенти. повече Лоялност към марката: Какво трябва да знаете Лоялността към марката е положителната асоциация, която потребителите привързват към определен продукт, демонстрирана от многократните им покупки от него. повече Какво проучване на пазара казва на компаниите за нови продукти и услуги Изследването на пазара е използването на проучвания, тестване на продукти и фокус групи за оценка на жизнеспособността на нов продукт или услуга. повече Пазарен сегмент Пазарен сегмент е група от хора, които споделят една или повече общи характеристики, събрани заедно за маркетингови цели. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар