Основен » алгоритмична търговия » Анализ на оцеляване

Анализ на оцеляване

алгоритмична търговия : Анализ на оцеляване
КАКВО Е Анализ за оцеляване

Анализът на оцеляването, известен още като анализ на времето до събитие, е клон на статистиката, който изучава времето, необходимо за да се случи определено събитие. Доставчиците на животозастраховане използват главно анализ на оцеляването, за да предскажат смъртта на застрахования. И все пак той може също да предвиди анулиране на полици, невъзстановяване и колко време отнема подаването на иск. Доставчиците използват резултати от подобни анализи, за да помогнат за изчисляване на застрахователните премии, както и за стойността на живота на клиентите.

НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ Анализ за оцеляване

Анализът на оцеляването главно идва от медицинските и биологичните дисциплини, които го използват за изследване на процента на смърт, органна недостатъчност и появата на различни заболявания. Може би по тази причина мнозина свързват анализа на оцеляването с негативните събития. Това обаче може да важи и за положителни събития, като например колко време може да отнеме някой да спечели лотарията, ако те играят всяка седмица. С течение на времето анализът на оцеляването се адаптира към сектора на биотехнологиите, а освен застраховането има приложения в икономиката, маркетинга, поддръжката на машини и други области.

Анализаторите на животозастрахователните компании използват анализ на оцеляването, за да очертаят случаите на смърт в различни възрасти, предвид определени здравни състояния. От тези функции изчисляването на вероятността дали застрахованите лица ще надживеят застраховката си за животозастраховане е доста проста. След това доставчиците могат да изчисляват подходяща застрахователна премия, като отчитат също стойността на потенциалните изплащания на клиента съгласно полицата.

Анализът на оцеляването също играе голяма роля другаде в застрахователния бранш. Например, може да ви помогне да прецените колко време ще отнеме шофьорите от определен пощенски код да получат автомобилна катастрофа, като се основават не само на местоположението им, но и на възрастта им, вида на застраховката, която носят и колко време е минало, тъй като последно подаде иск.

Плюсовете и минусите на анализа на оцеляването

Има и други по-разпространени статистически методи, които могат да хвърлят малко светлина върху това колко време може да отнеме нещо. Например, регресионният анализ може да помогне да се предскаже времето за оцеляване и това е просто изчисление. Линейната регресия обаче често използва както положителни, така и отрицателни числа, докато анализът на оцеляването се занимава с времето, което е строго положително.

По-важното е, че линейна регресия не е в състояние да отчита цензурата, което означава данни за оцеляване, които не са пълни по различни причини. Това важи най-вече за правилната цензура или за обекта, който все още не е преживял очакваното събитие през изучения период от време.

Основното предимство на анализа на оцеляването е, че той може по-добре да се справи с въпроса за цензурата, тъй като основната му променлива, различна от времето, адресира дали очакваното събитие се е случило или не. Поради тази причина е може би техниката, която е най-подходяща за отговаряне на въпроси от време на събитие в множество индустрии и дисциплини.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение за анюитет Анюитетът е финансов продукт, който изплаща фиксиран поток от плащания на физическо лице, използван предимно като поток от доходи за пенсионери. повече Как статистическата статистика на работа е вид математически анализ, представляващ количествено измерими модели и обобщения за даден набор от емпирични данни или наблюдения в реалния свят. повече Таблица за крайна смъртност Таблиците за крайна смъртност посочват процента на хората, закупили застраховка живот, които се очаква да продължат да живеят на всяка възраст. още Таблица за актюерски живот Актюерската таблица на живота е таблица или електронна таблица, която показва вероятността човек в определена възраст да умре преди следващия си рожден ден и се използва от застрахователните компании за ценообразуване на продуктите. повече Каква е вероятната максимална загуба? Вероятната максимална загуба (PML) е максималната загуба, която застрахователят би трябвало да понесе от полица. Това е стандартна част от подписването. повече Реверсивни анюитети Реверсивните анюитети са стратегия за доходи при пенсиониране, която комбинира застрахователна полица с незабавен анюитет за осигуряване на оцелял съпруг. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар