Основен » бизнес » Стратегически анализ на пропуските

Стратегически анализ на пропуските

бизнес : Стратегически анализ на пропуските
Какво е стратегически анализ на пропуските?

Анализът на стратегически пропуски е техника за управление на бизнеса, която изисква оценка на разликата между най-добрия възможен резултат на бизнес начинанието и реалния резултат. Той включва препоръки относно стъпките, които могат да бъдат предприети за преодоляване на пропастта.

Стратегическият анализ на пропуските има за цел да определи какви конкретни стъпки може да предприеме една компания за постигане на определена цел. Редица фактори, включително времевата рамка, ефективността на управлението и бюджетните ограничения, се разглеждат критично, за да се идентифицират недостатъците.

Анализът трябва да бъде последван от план за изпълнение.

Разбиране на стратегическия анализ на пропуските

Анализът на стратегически пропуски е един метод, който се използва, за да помогне на компания или друга организация да определи дали тя получава най-добрата възвръщаемост от своите ресурси. Той идентифицира разликата между статуквото и възможно най-добрия резултат. Извършването на анализ на стратегически пропуски може да посочи потенциални области за подобрение и да идентифицира ресурсите, необходими на организацията за постигане на своите стратегически цели.

Анализът на стратегическата пропаст се очертава от различни оценки на резултатите, най-вече сравнителен анализ. Когато нивото на ефективност на дадена индустрия или проект е известно, този показател може да се използва за измерване на това дали ефективността на фирмата е приемлива или се нуждае от подобрение. Такова сравнение дава анализ на стратегически пропуски.

От този момент организацията може да определи каква комбинация от ресурси като пари, време и персонал са необходими за по-добър резултат.

Много фирми не успяват да планират стратегически; те могат да изпълнят основните си бизнес цели, но не успяват да реализират пълния си потенциал.

Много фирми не успяват да планират стратегически. Те разполагат с ресурси и компетенции за постигане на основните си бизнес цели, но не успяват да реализират пълния си потенциал. Анализът на стратегически празнини може да помогне на такъв бизнес да преодолее разликата между техните текущи и потенциални нива на изпълнение.

Ключови заведения

  • Стратегическият анализ на пропастта измерва разликата между идеалния и реалния резултат.
  • Анализът идентифицира стъпките, които трябва да се предприемат за преодоляване на тази празнина.
  • За бизнес или друга организация анализът може да доведе до план за действие за по-голям успех.

Пример за стратегически анализ на пропуските

Малък ресторант за мама в морски град има лоялна клиентела от местни жители, но собствениците му копнеят да обслужват и тълпата за лятна ваканция. Стратегически анализ на пропастта идентифицира промените, необходими на ресторанта за постигане на целите си.

Тези промени могат да включват преместване на по-натоварена улица, оставане отворено по-късно, за да се хареса на почиващите и актуализиране на менюто. Собствениците на ресторанти не трябва да приемат нито една от тези препоръки. Но това може да стане, ако иска да достигне това по-високо ниво на успех в бизнеса.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Разяснен анализ на пропуските Анализът на пропуските е процесът, който компаниите използват, за да изследват текущото си представяне с желаното от тях очаквано изпълнение. повече Как анализът на Pareto и анализът на правилата 80/20 Pareto казва, че 80% от резултатите на проекта се дължат на 20% от работата, или обратното, 80% от проблемите са проследени в 20% от причините. повече Как работи стратегическото управление Стратегическото управление е управлението на ресурсите на организацията, за да постигне целите и задачите си. повече Цикълът PDCA: Подобряване на бизнес процесите Цикълът „Планирай и провери” (PDCA) е итеративна техника за решаване на проблеми, която използва четири стъпки за подобряване на бизнес процесите. повече Как предсказуемият анализ може да помогне на бизнеса Прескриптивният анализ използва машинното обучение, за да помогне на бизнеса да реши начина на действие въз основа на прогнозите на компютърна програма. повече Inside Kaizen: Непрекъснато усъвършенстване Kaizen е японска бизнес философия по отношение на процесите, които непрекъснато подобряват операциите и включват всички служители. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар