Основен » алгоритмична търговия » Намалено намазване

Намалено намазване

алгоритмична търговия : Намалено намазване
Какво е намалено разпространение?

Намален спред е стеснението на разликата между офертата и цената на оферта за ценна книга, валута или заем.

Ключови заведения

  • Намален спред е стеснението на разликата между офертата и цената на оферта за ценна книга, валута или заем.
  • Това намаление на намалението представлява намаляване на разликата между това, което купувачите са готови да платят и това, което продавачите искат.
  • Намаленият спред обикновено се изразява в намаление на потенциалните приходи, които се генерират от спредът „предлагане / търсене“ за брокери и дилъри, които правят пазар за тази ценна книга.

Разбиране на намаленото разпространение

Намаленият спред обикновено се изразява в намаление на потенциалните приходи, които се генерират от спредът „предлагане / търсене“ за брокери и дилъри, които правят пазар за тази ценна книга. Това намаление на намалението представлява намаляване на разликата между това, което купувачите са готови да платят и това, което продавачите искат. В повечето случаи намалението на спред означава, че финансовата институция ще претърпи спад в маржа на печалбата, който идва от спред.

Форекс дилърите и брокерите, както и тези на други пазари, обикновено печелят комисионната си за разпространението на цените на офертите и търсенето. Брокерите работят за физически лица, като пускат сделки за акции, облигации, валута, фючърси и други инвестиции. От друга страна, дилърите обикновено организират сделки за себе си или за големи институционални клиенти. Таксите за посредничество ще варират в зависимост от търгувания продукт и компанията, която търгува с тези продукти.

Въпреки това, в зависимост от ситуацията, може да има начин брокерите и дилърите да компенсират част от този спад на печалбата. Като пример, брокерът може да минимизира оперативните разходи. Форекс брокерите и кредитните институции могат да използват внимателно планирана, дългосрочна стратегия за компенсиране на намалените спредове. Такъв подход ще включва продажба на фючърсни договори на държавни облигации, защото има обратна връзка между цените на облигациите и лихвените проценти, което означава, че лихвените проценти спадат, цените на облигациите се повишават и обратно.

Причини за намалено разпространение на различни пазари

Като цяло основната концепция за намален спред е една и съща във всеки контекст, но има някои специфични начини, по които тя се проявява в реалния свят в зависимост от финансовия инструмент или ситуацията.

  • За кредитните институции намаленият спред в заемния лихвен процент се изразява в намаление между цената на средствата, предоставени от кредиторите, и лихвения процент, при който тези средства се отпускат. Фактори, които влияят върху разпространението на кредиторите, включват конкуренция от страна на други кредитори, по-слабо възприеман риск на кредитния пазар поради благоприятните икономически условия и повишена ликвидност на вторичния пазар за тези заеми.
  • На валутния пазар намаленият спред ще намали разликата между изкупната цена на валутата и търсената цена. Тази разлика в цените може да се дължи на увеличение на очаквания обем за конкретната валута. Разпръскванията с оферти допринасят за неефективността на съпоставянето на купувачите на валута с продавачите.
  • За пазара на акции намаленият спред е намаляване на разликата между цената, която производителят на пазара е готов да сключи сделка за сделка за акция, ако няма други контрагенти за поръчка. Това намаление се прави, за да се осигури ликвидност на пазара за търговия и да се позволи генериране на допълнителна печалба.

Целите за разпространение на регистрираните търговци ще варират в зависимост от компанията. Много зависи от търговската дейност, размера на емитента и публичния поток. В ситуации на инвестиране невъзможността да се предвиди вероятността от намаляване на разпространението или степента и честотата, до които те се случват, е друг елемент, който допринася за нивото на несигурност, особено в дългосрочните инвестиционни планове.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение Договор за обратно изкупуване (Repo) Определение Договорът за обратно изкупуване е форма на краткосрочно заемане за дилъри на държавни ценни книжа. повече Обясняване на офертата: Влизане и излизане Офертата е оферта, направена от инвеститор, търговец или дилър за закупуване на ценна книга, която определя цената и количеството, което купувачът е готов да закупи. повече Определение и пример за подстригване Орязването на косата е процентната разлика между стойността на един актив спрямо това колко кредитор ще признае тази стойност като обезпечение. Тъй като активите имат различни рискови профили, прическата ще бъде по-голяма за по-рисковите активи. повече Определение на Forex Spot Rate Определението за форекс спот е най-често котираният форекс курс както на пазара на едро, така и на дребно. повече производни - Как работи Ultimate Hedge Play Дериватът е секюритизиран договор между две или повече страни, чиято стойност зависи от или е получена от един или повече базови активи. Цената му се определя от колебанията в този актив, които могат да бъдат акции, облигации, валути, стоки или пазарни индекси. повече Контрагент Контрагентът е страната от другата страна на транзакцията, тъй като финансовата транзакция изисква най-малко две страни. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар