Основен » бизнес » Чувствителност към цената

Чувствителност към цената

бизнес : Чувствителност към цената
Какво е чувствителност към цената?

Ценовата чувствителност е степента, в която цената на продукта влияе върху поведението на потребителите при покупката. Обобщено, това как се променя търсенето с промяната в цената на продуктите.

В икономиката чувствителността към цените обикновено се измерва с помощта на ценовата еластичност на търсенето или мярката на промяната на търсенето въз основа на изменението на цената му. Например, някои потребители не желаят да плащат няколко допълнителни стотинки за галон за бензин, особено ако наблизо е станция с по-ниски цени.

Когато изучават и анализират чувствителността на цените, компаниите и производителите на продукти могат да вземат стабилни решения относно продукти и услуги.

Разбиране на чувствителността към цената

Ценовата чувствителност може да бъде определена като степен, в която търсенето се променя, когато цената на продукта или услугата се промени.

Ценовата чувствителност на даден продукт варира в зависимост от нивото на важност, което потребителите поставят за цената спрямо другите критерии за покупка. Някои хора могат да оценят качеството над цената, което ги прави по-малко податливи на чувствителност към цената. Например, клиентите, които търсят стоки с най-високо качество, обикновено са по-малко чувствителни към цените от търсещите изгодни цени, така че са готови да платят повече за висококачествен продукт.

За разлика от това хората, които са по-чувствителни към цената, може да са готови да пожертват качеството. Тези лица няма да харчат повече за нещо като име на марката, дори ако тя е с по-високо качество спрямо генеричен продукт на марката на магазина.

Ценовата чувствителност също варира от човек на човек или от един потребител на следващия. Някои хора са в състояние и желаят да платят повече за стоки и услуги от други. Компаниите и правителствата също са в състояние да плащат повече в сравнение с физическите лица.

В един момент търсенето ще падне до или достигне нула, ако достигне определена цена.

Чувствителност към цената и еластичност на търсенето

Законът на търсенето гласи, че ако всички останали пазарни фактори останат постоянни, относителното увеличение на цените води до спад на търсеното количество. Високата еластичност означава, че потребителите са по-склонни да купуват продукт, дори след повишаване на цените. Нееластичното търсене означава, че дори и малкото увеличение на цените може да намали значително търсенето.

В един перфектен свят предприятията биха определили цените в точната точка, в която предлагането и предлагането дават колкото се може повече приходи. Това се нарича равновесна цена. Въпреки че това е трудно, моделите на компютърния софтуер и анализът в реално време на обема на продажбите при дадени ценови точки могат да помогнат за определяне на равновесните цени. Дори ако малкото покачване на цените намали обема на продажбите, относителните печалби в приходите могат да преодолеят пропорционално по-малък спад на потребителските покупки.

Ключови заведения

  • Ценовата чувствителност е степента, до която търсенето се променя, когато цената на продукта или услугата се промени.
  • Ценовата чувствителност обикновено се измерва с помощта на ценовата еластичност на търсенето, което гласи, че някои потребители няма да плащат повече, особено ако е налична опция с по-ниски цени.
  • Значението на чувствителността на цените варира в сравнение с други критерии за покупки, така че качеството може да бъде надвишаващо цената, което прави потребителите по-малко податливи на ценова чувствителност.

Влияние върху чувствителността на цените

Чувствителността на цените поставя премия върху разбирането на конкуренцията, процеса на покупка и уникалността на продуктите или услугите на пазара. Например, потребителите имат по-ниска ценова чувствителност, ако даден продукт или услуга е уникален или има малко заместители.

Потребителите са по-малко чувствителни към цената, когато общите разходи са ниски в сравнение с общия им доход. По същия начин, общите разходи в сравнение с общите разходи за крайния продукт влияят върху чувствителността на цените. Например, ако разходите за регистрация за конвенция са ниски в сравнение с общите разходи за пътуване, хотели и храна, участниците може да са по-малко чувствителни към таксата за регистрация. Когато разходите се поделят, потребителите имат по-малка чувствителност към цената. Хората, присъстващи на същата конференция, могат да споделят една хотелска стая, което ги прави по-малко чувствителни към цената на хотелската стая.

Потребителите също имат по-малка чувствителност към цените, когато даден продукт или услуга се използват заедно с нещо, което те вече притежават. Например, след като членовете плащат, за да се присъединят към асоциация, те обикновено са по-малко чувствителни към плащането за други услуги на асоциацията.

Потребителите също имат по-малка чувствителност към цените, когато продуктът или услугата се разглеждат като престижни, изключителни или притежават високо качество. Например, асоциацията може да има първокласна характеристика на членството си, предоставена чрез своите програми и услуги, което прави членовете по-малко чувствителни към цените към промените в таксите.

Ценова стратегия

Има редица различни фактори, които бизнесът използва, за да измисли ценови стратегии. Тези фактори ще разделят потребителите въз основа на тяхната чувствителност към цените. Бизнесът може да използва маркетингови и рекламни техники, за да накара потребителите да прехвърлят фокуса си от цената към други фактори, като например предлагане на продукти, ползи и други ценности.

Това е често срещано в туризма, туризма и хотелиерството. Авиокомпаниите обикновено таксуват повече за определени полети - особено през почивните дни - или за различни класове полети. Много бизнес пътници са по-малко чувствителни към промените в цените.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Как се стига до ценовата дискриминация относно ценовата дискриминация е ценова стратегия, която таксува клиентите различни цени за един и същ продукт или услуга. повече Определение на търсенето Търсенето е икономически принцип, който описва желанието на потребителя да плати цена за стока или услуга. повече Доставено количество Доставеното количество е термин, използван в икономиката, за да опише количеството стоки или услуги, които се доставят на дадена пазарна цена. повече Какво означава нееластичен? Инеластик е термин, използван за описание на непроменящото се количество на стока или услуга, когато цената й се промени. повече Научете повече за еластичност Еластичността е мярка за чувствителността на променлива към промяна в друга променлива. повече Какво означава еластичност? Еластичността е икономически термин, описващ промяната в поведението на купувачите и продавачите в отговор на промяна в цената на стока или услуга. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар