Основен » банково дело » Лицензите и разрешенията, необходими за вашия домашен бизнес

Лицензите и разрешенията, необходими за вашия домашен бизнес

банково дело : Лицензите и разрешенията, необходими за вашия домашен бизнес

Хората, които искат да започнат бизнес в домашни условия, често са толкова нетърпеливи да започнат, че пренебрегват задачата да се уверят, че имат всички необходими лицензи и разрешения, необходими за легално опериране на новия им бизнес. Това може да доведе до големи проблеми в бъдеще. Последното нещо, което искате е да стартирате бизнеса си и да работи добре, а след това внезапно да го спрете от правителствен орган, защото нямате необходимо разрешително. Добре си струва времето и дребните инвестиции, необходими, за да сте сигурни, че всички изисквания за лицензиране на бизнес са се поставили в квадрат още от самото начало.

Специфичните изисквания за лицензиране, зониране и разрешителни варират в зависимост от местността. Можете да проверите сайта за малък бизнес администрация (SBA), за да получите конкретни изисквания за вашата държава. Основните изисквания за лицензиране и разрешителни обаче са доста последователни от една държава в друга.

1) Общ лиценз за бизнес

Всеки тип бизнес, включително домашен бизнес, трябва да получи лиценз за местен град или окръг. Това е основен лиценз за извършване на бизнес дейности в рамките на местната юрисдикция. Ако вашият град или окръг няма специален отдел за лицензиране на бизнес, тогава можете да получите информация за получаване на основен лиценз за бизнес в местната данъчна служба. Лицензът може да бъде определен като данъчен сертификат за бизнес, сертификат на дистрибутор или лиценз.

В допълнение към получаването на общ бизнес лиценз, проверете дали вашият бизнес отговаря на местните наредби за зониране. Понякога това се сертифицира, когато кандидатствате за вашия бизнес лиценз, но в други области, трябва да проверите двойно с градския или окръжния отдел за зониране. Съседствата, обикновено под формата на асоциации на собственици на жилища, също имат тенденция да имат ограничения върху дейността на домашния бизнес. Ако вашият бизнес не отговаря на местните наредби за зониране или изисквания за съседство, е възможно да получите изключение или отклонение, но преминете през подходящите канали, за да го направите.

2) Професионален лиценз

Някои видове домашни фирми, като например центрове за дневни грижи, прически, юридически услуги или финансови консултантски услуги, изискват държавно или федерално професионално лицензиране или сертифициране. Свържете се с вашия държавен бизнес офис или посетете официалния държавен уебсайт, за да получите списък на всички професии или фирми, които изискват професионално лицензиране.

3) Разрешения за здраве и безопасност

В зависимост от вида бизнес, който възнамерявате да извършвате, може да се наложи да получите проверка и разрешение от местната пожарна служба. Това се изисква най-често, ако клиентите или клиентите действително дойдат в дома ви, за да извършват бизнес. Обикновено не се изисква, ако домашният ви бизнес предоставя само стоки или услуги онлайн, освен ако не съхранявате в дома си инвентар от потенциално запалими продукти.

По-рядко се изискват лицензи за опазване на околната среда или разрешения за здравни служби. Такива лицензи или разрешителни са най-често необходими за предприятия, занимаващи се с продажба на едро или дребно на хранителни продукти и напитки. Във всеки случай е достатъчно лесно да се консултирате с държавните агенции за опазване на околната среда или местните здравни служби, за да разберете дали вашият бизнес изисква всякакъв вид екологични инспекции или разрешителни.

4) Разрешително за подписване

Ако планирате да поставите знак, където живеете, за да рекламирате бизнеса си, уверете се, че спазвате всички местни наредби. Почти всички градове или окръзи имат в сила специфични наредби за знаци, които регулират размера, вида и местоположението на търговските знаци. Осветлението на знаците също обикновено е ограничено. В допълнение към градските или окръжните закони, много асоциации на собственици на жилища, апартаменти или комплекси с апартаменти имат свои собствени ограничения върху търговските знаци. Ако притежавате дома си, погледнете делото си и се консултирайте с асоциацията на собствениците на жилища. Ако наемате, получете разрешение от вашия наемодател.

5) Лиценз за данък върху продажбите

В някои населени места лицензът за данък върху продажбите е част от общия лиценз за бизнес. В други области обаче се изисква отделен лиценз за данък върху продажбите в допълнение към лиценза за местен бизнес. Местният отдел, от който получавате бизнес лиценз, може да ви каже дали трябва да получите лиценз за отделен данък върху продажбите и къде да вземете лиценза на държавно или местно ниво. Уверете се, че сте покрили това; в някои юрисдикции управлението на бизнес без подходящ лиценз за данък върху продажбите е престъпно нарушение.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар