Основен » бизнес » Основни правителствени разпоредби, които засягат инвестирането в банковия сектор

Основни правителствени разпоредби, които засягат инвестирането в банковия сектор

бизнес : Основни правителствени разпоредби, които засягат инвестирането в банковия сектор

След глобалната финансова криза от 2008 г. банковият сектор в Съединените щати стана обект на някои нови регулации, установени от правителственото законодателство. Тези банкови разпоредби продължават да оказват влияние върху администрацията и дейността на банките и другите спомагателни финансови предприятия. Те също така призовават за повишена бдителност и предпазни мерки за защита на правителството, финансовите институции и най-важното - на хората.

Нормативни закони

Законът за жилищното и икономическо възстановяване от 2008 г. беше първият от поредица от регулаторни закони, предназначени да засилят американската икономика. Този акт е създаден, за да предотврати достъпа до жилища чрез консултации за дългове и програми за развитие на общността. Този акт изисква също ипотечните кредитори и други банкови институции да се регистрират в Националната система за регистрация на ипотечни кредити и регистъра чрез Федералната корпорация за гарантиране на влоговете (FDIC), като същевременно разширяват обхвата на документа за оценка на добросъвестността, за да обхванат по-широка група кредитни продукти. Следователно банките и кредиторите са длъжни да извършват бизнес с по-голяма прозрачност по отношение на своите клиенти.

Второто законодателство беше Законът за спешна икономическа стабилизация от 2008 г., който разрешава на федералното правителство да спаси и закупи няколко банки и финансови институции, които са изложени на опасност от пълен фалит, вследствие на инвестициите им в обезпечени ипотечни ценни книжа. Това законодателство служи за регулиране на паричния поток на тези институции и ги поставя под пряк контрол от страна на правителството, докато те не могат да обявят платежоспособност. Това изисква банките да увеличават капитала и да поддържат по-нисък коефициент на дълга.

Законът за подпомагане на семействата да спаси домовете си от 2009 г. дава възможност на FDIC със стабилно финансиране - над 100 милиарда долара - за да помогне на банките и техните клиенти да предотвратят възбраните. Този акт също така изискваше банките и заемодателите да събират информация за своите клиенти, за да подпомогнат процеса на намаляване на загубите чрез програми за промяна на заема и да работят за възстановяване на кредитната годност на кредитополучателите, чийто кредит е повреден от дефектни кредитни продукти.

Четвъртият основен законопроект, Законът за реформата и защита на потребителите на Дод-Франк на Уолстрийт, набляга на разпоредбите, регулиращи събирането, управлението и прегледа на данните на клиентите. Актът призовава банките и финансовите институции да подобрят своите процедури за „знам-клиент“ (KYC) и да се съобразят с новите регулаторни правомощия на FDIC. Той също така създаде Бюро за финансова защита на потребителите (CFPB), за да регулира капиталовите изисквания и финансовите практики на банки, кредитни съюзи, кредитори, обслужващи агенции и агенции за събиране по отношение на техните компенсации на изпълнително ниво, управление, управление на риска, портфейл на деривати и кредитен рейтинг. Банките са длъжни да разкриват тези данни на FDIC и други федерални органи под надзора на Министерството на финансите на САЩ.

Законът за финансовите реформи изисква банките да се съобразяват с федералните разпоредби, които подпомагат прозрачността в практиките на кредитиране, смекчават институционалния риск, подобряват корпоративната отчетност и предотвратяват повторение на световната финансова криза.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар