Основен » брокери » Как разпределението на доходите от взаимен фонд може да ви бъде от полза

Как разпределението на доходите от взаимен фонд може да ви бъде от полза

брокери : Как разпределението на доходите от взаимен фонд може да ви бъде от полза

Разпределението на дохода от взаимен фонд към неговите акционери може да има две форми:

  1. Акционер може да избере директно да му се плаща, което парите в джоба си
  2. Акционерът може да избере да купи повече акции на фонда, което означава, че той реинвестира размера на дивидента в повече акции.

Полза за акционерите

Който и от сценариите да изберат акционерите на взаимния фонд, те се възползват от 100 долара, изплатени им в брой, или 100 долара, реинвестирани в допълнителни акции на ABC Fund. Ако живеете от инвестиционен доход, ще изберете една от алтернативите за изплащане на дивидент. Ако изграждате гнездо за пенсиониране, ще решите да дирите дивидента обратно в повече дялове от фонда и ще се радвате на дългосрочните ползи от усложняване на вашата инвестиция.

Например, нека да кажем, че ABC Fund прави тримесечно разпределение на дохода в размер на 100 долара като дивидент на акционера Мери Смит. Ако фондовата компания има фонд на паричния пазар, Мери би могла да постави 100-те долара там, което я държи в ликвидност и на непосредствено разположение. 100-те долара могат да й бъдат изпратени с чек или внесени по банковата й сметка. Във всички тези случаи Мери получава да използва сумата на дивидента по какъвто и да е начин. Като алтернатива тя може да избере да реинвестира изплащането на дивидент в размер на 100 долара в повече акции на ABC Fund. Обикновено това става чрез автоматични инструкции за реинвестиране на дивиденти, установени от Мери и автоматично изпълнявани от фондовата компания за нейната сметка. Доларната сума на нейната инвестиция във фонда ще се увеличи със 100 долара.

По закон взаимните фондове трябва да изплащат доходи и реализирани капиталови печалби на акционерите на фонда. Тези разпределения идват от активите на фонда, поради което нетната стойност на активите на фонда - и следователно цената му - съответно спада.

Съветник Insight

Ръсел Уейн, CFP®
Sound Asset Management Inc., Weston, CT

Когато взаимен фонд декларира разпределение, цената на фонда спада с подобна сума, но в резултат не губите пари. Ще получите разпределението в брой, което можете да реинвестирате в допълнителни акции на фонда.

Разпространението може да ви бъде от полза или не. Ако фондът е успешен и НСА нараства, това би било добър знак. Но разпределението може да отразява печалбите, натрупани във времето, които едва сега се реализират. Това може да предизвика безпокойство. По-полезно е да се съсредоточите върху промените в НСА на фонда и как тези промени се сравняват с показателя за фонда. Ако например фондът инвестира в широк диапазон от американски акции, бенчмаркът може да бъде индексът Standard & Poor's 500. Ако възвръщаемостта на NAV беше по-добра от тази на S&P, това би било добре.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар