Основен » бизнес » Дифузия на теорията на иновациите

Дифузия на теорията на иновациите

бизнес : Дифузия на теорията на иновациите
Какво е теорията за дифузията на иновациите

Теорията за разпространението на иновациите е хипотеза, очертаваща как новите технологични и други постижения се разпространяват в обществата и културите, от въвеждането до по-широкото приемане. Теорията за разпространението на иновациите се стреми да обясни как и защо се възприемат нови идеи и практики, като времевите срокове са потенциално разпределени в дълги периоди.

Начинът, по който иновациите се предават на различни части на обществото и субективните мнения, свързани с иновациите, са важни фактори за това колко бързо се случва разпространение или разпространение. Това е важно да се разбере при развитието на пазарен дял.

Разбиране на теорията за разпространението на иновациите

Теорията е разработена от Е. М. Роджърс, теоретик на комуникацията в университета в Ню Мексико, през 1962 г. Тя обяснява преминаването на идея през етапи на приемане от различни участници. Основните хора в теорията за разпространение на иновации са:

  • Иноватори: Хората, които са отворени за рискове и първият, който изпробва нови идеи.
  • Ранни осиновители: Хора, които се интересуват от изпробване на нови технологии и установяване на тяхната полезност в обществото.
  • Ранно мнозинство: Ранното мнозинство проправя пътя за използване на иновации в масовото общество и са част от общото население.
  • Късно мнозинство: Късното мнозинство също е част от общото население и се отнася до множеството хора, които следват ранното мнозинство, за да приемат иновация като част от своето ежедневие.
  • Закъснения: Както показва името, изоставащите изостават общото население при приемането на иновативни продукти и нови идеи. Това се дължи предимно на факта, че те не са рискови и са зададени в начина си на правене на нещата. Но промяната на иновациите чрез масовото общество прави невъзможно те да водят ежедневието си (и да работят) без него. В резултат на това те са принудени да започнат да го използват.

Факторите, които влияят върху степента на разпространение на иновациите, включват смесването на селското и градското население в обществото, нивото на образование в обществото и степента на индустриализация и развитие. В различните общества вероятно има различен процент на осиновяване. Степен на осиновяване е темпът, с който членовете на обществото приемат нова иновация. Степента на възприемане на различните видове иновации варира. Например едно общество може би е възприело интернет по-бързо, отколкото е възприело автомобила поради разходите, достъпността и познаването на технологичните промени.

Примери за дифузия на теорията за иновациите

Докато разпространението на теорията за иновациите е разработено през 20-ти век, повечето нови технологии в човешкия прогрес, независимо дали е печатницата през 16-ти век или Интернет през 20-ти век, следват подобен път на широкото възприемане.

Теорията за разпространението на иновациите се използва широко от търговците за насърчаване на приемането на техните продукти. В такива случаи търговците обикновено намират ранен набор от осиновители, които страстно стоят на продукта. Тези ранни осиновители са отговорни за евангелизирането на неговата полезност за масовите аудитории.

Скорошен пример за този метод е Facebook. Той започна като продукт, насочен към студенти и професионалисти в образователните институции. Студентите разпространяват използването на продукта в масовото общество и зад граница.

Теорията за разпространението на иновациите се използва и за проектиране на програми за обществено здраве. Отново набор от хора се избират като ранни възприемащи нова технология или практика. Те разпространяват информираността за новата технология или практика на другите. Но такива програми не винаги са успешни поради културни ограничения.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Категории осиновители Определение Категориите осиновители разделят потребителите на сегменти въз основа на желанието им да изпробват нова иновация или продукт. повече Ранно мнозинство Ранното мнозинство е първият значителен сегмент от населението, който използва иновативна технология. Тя включва около 34% от населението. повече Определение на Томас Малтус Томас Малтус е британски философ и икономист от 18 век, известен с идеите си за нарастване на населението. повече Късно мнозинство Късното мнозинство се отнася до последния сегмент от населението, който използва иновативна технология и представлява около 34% от населението. още Определение за индустриализация Индустриализацията е процесът, при който едно общество се трансформира от основно селскостопанско общество в икономика, основана на производството. още Определение на теорията на конфликта Теорията на конфликта гласи, че обществото е в постоянно състояние на конфликт поради конкуренция за ограничени ресурси. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар