Основен » алгоритмична търговия » Определение на осцилатор Chaikin

Определение на осцилатор Chaikin

алгоритмична търговия : Определение на осцилатор Chaikin
Какво представлява осцилаторът Chaikin?

Осцилаторът Chaikin е кръстен на своя създател Марк Чайкин. Осцилаторът измерва линията на натрупване и разпределение на подвижна средна конвергенция-дивергенция (MACD). За да изчислите осцилатора Chaikin, извадете 10-дневна експоненциална подвижна средна стойност (EMA) на линията на натрупване-разпределение от 3-дневна EMA на линията на натрупване-разпределение. Това измерва инерцията, предвидена от колебания около линията на натрупване-разпределение.

TradingView.

Ключови заведения

  • Индикаторът Chaikin прилага MACD към линията за акумулиране-разпределение, а не затваряща цена.
  • Кръст над линията на натрупване и разпределение показва, че участниците на пазара натрупват акции, ценни книжа или договори, което обикновено е бичи.

Формулата за осцилатора Chaikin е:

N = (Close-Low) - (High -− Close) High − LowM = N * Обем (Период) ADL = M (Период − 1) + M (Период) CO = (3-дневна EMA на ADL) - (10 -day EMA на ADL), където: N = умножител на паричния потокM = Обем на паричния потокADL = Линия за разпределение на натрупванеCO = Осцилатор Chaikin \ начало {подравнено} & \ текст {N} = \ frac {\ вляво (\ текст {Затвори} - \ текст {Нисък} \ вдясно) - \ наляво (\ текст {Високо} - \ текст {Затвори} \ вдясно)} {\ текст {Високо} - \ текст {Нисък}} \\ & \ текст {M} = \ текст { N * том} \ наляво (\ текст {период} \ дясно) \\ & \ текст {ADL} = \ текст {M} \ наляво (\ текст {период} - \ текст {1} \ вдясно) + \ текст { M} \ наляво (\ текст {период} \ дясно) \\ & \ текст {CO} = \ наляво (\ текст {3-дневна EMA на ADL} \ дясно) - \ наляво (\ текст {10-дневна EMA от ADL} \ вдясно) \\ & \ textbf {където:} \\ & \ текст {N = умножител на паричния поток} \\ & \ текст {M = обем паричен поток} \\ & \ текст {ADL = линия за разпределение на натрупването} \\ & \ текст {CO = Chaikin осцилатор} \\ \ край {подравнен} N = високо-ниско (затваряне-ниско) - (високо-затваряне) M = N * обем (период) ADL = M (период - 1) + M (период) CO = (3-дневна EMA на ADL) - (10-дневна EMA на ADL), където: N = умножител на паричния потокM = обем паричен потокADL = натрупване линия на разпределение на латиона CO = Chaikin осцилатор

Как да изчислим осцилатора Chaikin ">

Изчислете линията на акумулация-разпределение (ADL) в три стъпки. Четвъртата стъпка води до осцилатора Chaikin.

  1. Изчислете умножителя на паричния поток (N).
  2. Умножете умножителя на паричния поток (N) по обем, за да изчислите обема на паричния поток (N).
  3. Избройте текущо общо N, за да начертаете линията на натрупване-разпределение (ADL).
  4. Изчислете разликата между 10 периоди и 3 периода експоненциални движещи се средни стойности, за да изчислите осцилатора Chaikin.

Какво ви казва осцилаторът Chaikin?

Осцилаторът Chaikin е инструмент за технически анализатори повече, отколкото за фундаментални анализатори, които изучават бизнес резултатите на компанията, за да получат информация за бъдещата посока на цената на акциите. Фундаменталните анализатори смятат, че умението, необходимо за прогнозиране на пазара, е свързано с най-информираността. Техническите анализатори смятат, че цялата известна информация вече е на цени в акции и че моделите на възходите и спадовете на цените на акциите могат по-добре да предскажат движението на пазара. Техническите анализатори използват осцилатора Chaikin, за да намерят насочените тенденции в инерцията.

За да оцените как се използва осцилатор, представете си, че сте на търг. От едната страна на стаята има акумулатори или купувачи. От другата страна на стаята са дистрибуторите или продавачите. Когато в стаята има повече продавачи, отколкото купувачи, цената на артикула, който се продава на търг, намалява. По същия начин, когато купувачите са в по-голямата част, цената на артикула има тенденция да се увеличава.

Техническите анализатори смятат, че балансът на тази връзка е това, което движи финансовите пазари. Те измерват този баланс между купувачи и продавачи с множество показатели, включително индикатори за натрупване и разпределение като осцилатора Chaikin.

Пример за това как да използвате осцилатора Chaikin

Целта на осцилатора Chaikin е да идентифицира основния импулс по време на колебанията в натрупването-разпределение. По-конкретно, той прилага индикатора MACD за натрупване-разпределение, а не за затваряне на цените.

Например, търговец иска да определи дали цената на акциите е по-вероятно да се покачи или да падне и MACD е с тенденция към по-висока стойност. Осцилаторът Chaikin генерира бичи дивергенция, когато преминава над изходна линия. Базовата линия се нарича линия на натрупване-разпределение. Кръст над тази линия показва, че търговците натрупват, което обикновено е бичи.

Осцилаторът Chaikin използва два основни сигнала за покупка и продажба. Първо, положителното разминаване се потвърждава с кръстосана линия на средна линия над линията на натрупване-разпределение. сигнализиране на потенциална възможност за покупка. Второ, отрицателното разминаване се потвърждава с кръстосана линия по централна линия под линията на натрупване и разпределение., сигнализираща за потенциална възможност за продажба

Положителното разминаване сигнализира, че цената на акциите вероятно ще се увеличи, като се има предвид увеличението на натрупването. Отрицателното разминаване сигнализира, че цената на акциите вероятно ще падне, като се има предвид увеличението на дистрибуцията.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение на Klinger Oscillator Klinger Oscillator е технически индикатор, който комбинира движението на цените с обема. Индикаторът използва дивергенция и кросоувър за генериране на търговски сигнали. повече Движеща се средна разминаваща се конвергенция - MACD Определение Движеща се средна конвергенция на дивергенцията (MACD) е дефинирана като индикатор за динамика, следващ тенденцията, която показва връзката между две средни средни стойности на цената на ценната книга. повече Тройна експоненциална средна (TRIX) Индикаторът за тройната експоненциална средна стойност (TRIX) е осцилатор, използван за идентифициране на пазарите, препродадени и свръхкупени, а също така е индикатор за импулс. повече Разбиране на подвижните средни стойности (MA) Подвижната средна стойност е индикатор за технически анализ, който спомага за изглаждането на ценовото действие чрез филтриране на „шума“ от случайни колебания на цените. още Осцилатор на процентна цена - PPO Осцилаторът на процентната цена (PPO) е индикатор за технически импулс, който показва връзката между две подвижни средни в процентно изражение. Той помага да се потвърди посоката и силата на тренда, както и предоставя търговски сигнали. повече Индекс на относителната сила - RSI Индексът на относителната сила (RSI) е индикатор на импулса, който измерва степента на последните промени в цените, за да се анализират условията на свръх покупка или препродажба. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар