Основен » бизнес » Примери за успешно планиране на ресурсите на предприятието

Примери за успешно планиране на ресурсите на предприятието

бизнес : Примери за успешно планиране на ресурсите на предприятието

Решенията за планиране на корпоративни ресурси (ERP) са чудесни, но успешното им прилагане изисква внимателно обмисляне, обмисляне и ангажираност от всички заинтересовани страни.

LG Electronics

Когато глобалният гигант LG Electronics - със 114 дъщерни дружества и повече от 82 000 служители в 40 страни - се опита да хармонизира функциите си в областта на човешките ресурси (HR), предизвикателствата бяха с подобен гигантски мащаб. Високите разходи за поддръжка, местният контрол, липсващ прозрачност, неефективното вземане на решения, недостатъчното използване на ресурси, ръчните процеси и др., Затрудняват LG да работи като глобална компания. Затова реши да поеме по ERP маршрута.

Предизвикателствата пред LG включват :

 • Специфични за местоположението множество системи, водещи до неясно отчитане на най-високо ниво, липса на оптимално използване на ресурсите
 • Специфичните за местоположението процеси, лишени от прозрачност и нужди за автоматизация за глобално отчитане
 • Отключени служители, ограничени перспективи, няма място за споделяне на информация или най-добри практики
 • Ограничени локализирани ресурси за обучение и обучение на служителите
 • Трудности при вземането на решения, със значително въздействие върху бизнеса

Запознаването на LG с технологията Oracle улесни финализирането на решение. Той предлага голям хостинг на данни, безпроблемна миграция на стари данни, лесна мащабируемост, добавяне на множество модули при необходимост и централизиран достъп и контрол. LG нае Oracle Consulting, за да изгради единна централизирана система, която интегрира наличните Oracle HR модули за еднакво използване на глобално ниво, като по този начин замества специфичната за местоположението система.

Постигнати ползи

Решението ERP, което включва март на данни, система за управление на производителността, портал за персонал и приложение за електронно обучение, даде следните ползи за LG:

 • Централизирано управлявана единична система с минимални разходи за поддръжка
 • Прозрачност в процесите на набиране на персонал и оценяване на служители, които наемане, ангажиране и възнаграждаване на резултатите въз основа на правилните компетенции и доказано изпълнение
 • Отчитане в реално време за по-високо управление и проследяване на поставените цели и задачи
 • Информирано вземане на решения поради леснодостъпни отчети в реално време
 • Централизиран контрол върху HR процесите, с гъвкавост за регионите за прилагане на локализирани промени
 • Подобряване на ефективността на HR функциите
 • Намаляване на разходите
 • Лесно споделяне на най-добри практики в различните центрове
 • Лесен достъп, функция за самообслужване за служителите
 • Улеснено обучение за общи задачи чрез споделяне на документи и онлайн уроци, което води до спестяване на време и разходи
 • Повишен морал на служителите, производителност и ангажираност

Това не беше преглед, предвид големия и разпределен мащаб на внедряване на ERP системата. Разположено в продължение на пет години (2002-2006 г.) в пет планирани фази с ясно поставена цел, ERP решението даде възможност на LG да смекчи предизвикателствата, поставени от широко разпространените глобални центрове, за своите изисквания към системата за управление на човешките ресурси. Днес LG продължава да се възползва от автоматизираното ERP решение и продължава да го подобрява допълнително при необходимост.

Fuze Energy Drinks

Fuze Energy Drinks, преминавайки по бърз път на растеж, намери съществуващите си системи за остарели, за да отговори на нарастващите нужди на бизнеса. Основните предизвикателства бяха:

 • Управление на бързо растящите запаси и запаси
 • Планиране и управление на производството, съответстващо на търсенето и предлагането
 • Необходимост от отчитане за вземане на финансови решения

Fuze търсеше икономично ефективно решение, лесно за поддръжка, без да изпада в затруднения с компютърната поддръжка. Техният доставчик на ERP (Pyramid Consulting) предложи ERP решението Sage Accpac, което беше изцяло уеб-хоствано и беше доказана система за производствената индустрия, със специфични модули, отговарящи на техните нужди. Той предлага автоматизация за управление на запасите, производствени линии и финансово отчитане в реално време, без поддръжка на място, което позволява на Fuze да се концентрира върху основната си дейност, вместо да добавя режийни разходи за поддръжка на компютърни системи.

Постигнати ползи

Системата имаше бърза и лесна настройка, без разходи за инсталация. Сред щастливите резултати:

 • Модулите за автоматизация на инвентаризацията и поръчките гарантираха пълни и навременни отчети за производството, включително сигнали за наличностите, които са били „след изтичане на срока на годност“ или „предстои да изтече“.
 • Отчитането на производството доведе до пълен контрол върху продуктовите линии, подобряване на състоянието на търсенето и предлагането.
 • Счетоводните записи позволиха своевременно вземане на решения въз основа на данни в реално време.
 • Уеб хостваните решения предотвратиха необходимостта от закупуване на вътрешен компютърен хардуер. Той също така гарантира лесен и навременен достъп до системата от различни устройства.
 • Компютърният хостинг извън сайта значително намали разходите, ограничавайки ги до годишни такси за поддръжка.

В допълнение, договорът Fuze, подписан с Pyramid, предвижда ангажираност на доставчика и наличност за всякакви ad hoc обучения, ако е необходимо.

Долния ред

ERP системите обикновено са проекти с големи билети с високи разходи и различни времеви рамки. Примери за успешни реализации на ERP позволяват внимателния подбор на доставчици, системи и решения; ясно разбиране на съществуващите пропуски и цели, които трябва да бъдат изпълнени; и достатъчна и непрекъсната ангажираност от страна на клиента с доставчика, тъй като изискванията продължават да се променят динамично през фазата на внедряване. Просто оставянето на изпълнение на доставчика може да не е най-добрата идея. Работата с доставчика в партньорска роля дава най-добри резултати.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.
Препоръчано
Оставете Коментар