Основен » алгоритмична търговия » Участник в търга

Участник в търга

алгоритмична търговия : Участник в търга
Какво е оферент

Кандидатът е страната, която предлага да закупи актив от продавача на конкретна цена. Кандидатът може да бъде физическо лице или организация и потенциалната покупка може да бъде част от многостранна транзакция или търг. В повечето случаи страната, която продава актива, избира участника, който предлага най-високата цена.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НАДОЛЖЕН участник

Кандидатите са съществен компонент на функциониращ пазар. Посочвайки сумата, която са готови да платят за нещо, участниците в търга сигнализират на пазара дали търсенето се увеличава или намалява. Голямото търсене може да подтикне повече продавачи да влязат на пазара и може да увеличи цената, която продавачите могат да спечелят.

В случая на фондовия пазар инвеститорите наддават колко са готови да платят за акциите на компанията. Нестабилността на цената на акциите зависи от броя на купувачите и продавачите, които искат да извършат транзакция, като присъствието на повече купувачи от продавачите често води до повишаване на цената.

Пазарът на сливания и придобивания също е пазарен пазар. Компаниите договарят колко са готови да платят за придобиване на друг бизнес, който от своя страна може да отхвърли офертите, ако намери цената за твърде ниска.

Вероятно най-разпространеният тип пазар, на който има наддавачи, е търг.

Видове тръжни наддавания, достъпни за участниците в търга

Уникално наддаване: В тази схема кандидатът, който даде най-уникалната оферта, печели наддаването. Например, ако потребители A, B, C, D и E наддават за един и същ продукт, а A предлага $ 5, B наддава 5 долара, C и D наддава 2 долара, а E наддава 3 долара, тогава E печели наддаването, защото офертата му беше уникален.

Динамично наддаване: Кандидатът може да зададе офертата си за продукта. Независимо дали участникът в търга присъства или не, наддаването автоматично ще се увеличи до определената му сума. След като достигне стойността на офертата си, наддаването спира от негова страна.

Временно наддаване: Офериращият участник наддава по всяко време през определен период от време, просто като въведе максимална оферта. Временните търгове се провеждат без търг, който да извика продажбата, така че участниците в търга не трябва да чакат много, за да бъдат извикани. Това означава, че участник в търга не трябва да следи на търг на живо в определен час. Максималната оферта е най-високата, която кандидатът е готов да плати за много. Автоматизирана услуга за офериране ще наддава от негово име, за да гарантира, че той отговаря на резервната цена или че той винаги остава водещ, до максималната си оферта. Ако някой друг е направил оферта, която е по-висока от максималната оферта, кандидатът ще бъде уведомен, което му позволява да промени максималната оферта и да остане в търга. В края на търга този, който е с максимална оферта, печели най-много.

Офериране на живо: Този тип наддавания е традиционен търг на базата на стаи. Те могат да бъдат излъчвани чрез уебсайт, където зрителите могат да чуят аудио на живо и да видят видео емисии на живо. Идеята е кандидатът да пусне офертата си по интернет в реално време. Ефективно е все едно да сте на истински търг, в уюта на дома. Времевото наддаване, от друга страна, е отделен аукцион, който позволява на участниците в търга да участват, без да е необходимо да видят или чуят събитието на живо. Това е друг начин за наддаване, който е по-удобен за кандидата.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Какво трябва да знаете за търговете Търгът е събитие по продажбите, при което потенциалните купувачи правят конкурентни оферти за активи или услуги. Търговете могат да бъдат на живо или онлайн. повече Как работят абсолютните търгове при възбрани и други обстоятелства Абсолютният търг е вид търг, при който продажбата се възлага на най-високия участник в търга. Абсолютните търгове нямат резервна цена, която определя минимално необходимата оферта за артикула, който ще бъде продаден. повече Какво трябва да знаят всички за пазарите Пазарът е място, където две страни могат да се съберат, за да улеснят обмена на стоки и услуги. Двете участващи страни обикновено са купувачи и продавачи. повече Най-добрият клиент за продавачите на клиенти може да бъде хора като вас Клиентът на клиента (C2C) е бизнес модел, при който клиентите търгуват помежду си, използвайки платформа на трети страни, като eBay или Craigslist. повече Игра на аукционния пазар изисква конкурентно наддаване Търговският пазар е там, където купувачите и продавачите въвеждат конкурентни оферти едновременно; съвпадащи оферти и оферти се сдвояват заедно и се изпълняват. повече Дефиниция за търг на долари Търгът в долари е последователна игра с нулева сума, при която най-високият участник в търга получава долар, а губещият трябва да плати и сумата, която оферира. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар